... betűkben a sorsod, számokban a jövőd... számmisztika, névelemzés, babanévmágia, boszi-suli, önismeret, önfejlesztés
 

…betűkben a sorsod, számokban a jövőd…


   jan 27

2024 – Felhőjáró Éve

.

felhőjáró

.

 

A Felhőjáró, Csillagkerteket épít…

.

frekvenciák

.

Mivel most MIND Felhőjárók vagyunk…
…olyan új fényességeket alkothatunk…. olyan Csillagvirágokat…. olyan magasabb, pozitív hiteket…olyan új nézőpontokat vehetünk fel… olyan rezgéseket tehetünk szabaddá Önmagunkban, amik eddig is jelen voltak minden nap – de most bárki rá tud hangolódni ezekre a felhők feletti erőkre…
Mint például a Csodák…. vagy a Végtelen Lehetőségek…

.

csillagember

.

Újjászületésben vagyunk.
Az előző Természet év – a Vízfüggöny Éve – tisztulást hozott és elkezdődött a „szétszakadás”. A váltás éve, amikor a váltó két irányba enged – tehát kétfelé mehetünk.

.

váltó

.

Az egyik út a Szeretet Útja, a másik pedig az Önpusztítás Útja – ahol nem szeretjük sem Magunkat sem Másokat és minden a haszonért, az irányításért történik…

.
Hmmm… 2-3 évig ez a két út átjárható lesz…. Ide-oda lépegethetünk, hol egy kis anyagi haszonért, egy kis játszmáért, egy kis haragért, bűntudatért, mások manipulálásáért, félelembe tartásáért a régi megszokott életünkbe, érzéseinkbe, gondolatainkba … — aztán meg a Szeretetbe, elfogadásba, megbocsátásba…

.

Aztán eljön majd az az Év, amikor az Önrombolók szíve megkeményedik, nem melegíti tovább az Embert… és minden Emberség nélkül elkezdik egymást pusztítani – akkor a Lélek haldoklásától megfagy a Vízfüggöny és teljesen átjárhatatlan, érzékelhetetlen és láthatatlan lesz egymás számára a két Világ…

.

vízfüggöny Minnesota

.
Most, a Felhőjáró Évében felülről is ránézhetünk arra, hogy miket is csinálunk a fizikai világunkban…. Hogyan romboljuk Magunkat, a hitrendszereinkkel, programmá vált reakcióinkkal, a múlt és a jövő félelmeivel, fájdalmával — és persze felülről nézve mindennap eldönthetjük, hogy melyik Úton akarunk járni már MOST.

.
Rombolunk vagy Szeretünk…
Másokat bántunk vagy Másokat emelünk…

.
Csillagkerteket építünk… Csillagok fényességes hitét kezdjük Élni — esetleg földig romboljuk egymást a minősítgetéseinkkel, előítéleteinkkel, támadásainkkal… vagy újra elkezdünk hinni a Csodákban… a Végtelen Lehetőségeinkben… bármennyire is ellentmond a racionális gondolkodásnak….

.
Videó a Felhőjáró Évéről

Programok – Kapcsolataink AranyTükre

Amiben még a segítségedre lehetek :)

.

Szeretettel
Mátyás Anita
2024


   jan 21

2023

2022. 12. 21.-én – a Téli Napfordulókor (Sólyom Holdhónapjában) átléptünk a Természet következő évébe, a Vízfüggöny vagy Vízesések Évébe. Ez az év a számmisztika szerint a Lélek Éve – a Lélek szintű kapcsolódások éve, amely mindig egy magasabb rezgésen születő – lüktető – Élő kapcsolódások kialakulását jelenti :)

.

vizeses

.

A Vízfüggöny Éve – az előző év, a Béka Tava vagy a Tó-Tükör Éve – tavából, az állóvízből egy váltás, egy hirtelen történés során egy lezúduló Vízesést hoz létre, amely képes lemosni a múlt porát, emlékét, tapasztalatait és átválthatunk egy „teljesen ismeretlen” világba.

.

Ez egy VÁLTÓ év – melyben meg kell hozni a döntést mindenkinek, hogy a régi, ismert vagy az új de ismeretlen „sínpárra állunk át és haladunk rajta tovább”

.

váltó

.

Leginkább az Önmagunkkal és a másokkal való Kapcsolatainkról szól az év – hogy a Lelkünk szerint mit teszünk MAGunkért és mennyire Tiszta, Szeretetteljes kapcsolódásokat építünk vagy tartunk meg a továbbiakban.

.

A Vízfüggöny Éve, azoknak a Embereknek jelent emelkedést, rezgés emelést – akik mernek Szeretni, akik mernek az Élet Áramlásában – olybá tűnik „zuhanni” – Zuhataggá válni…
Nem félik az ismeretlen mélységeket, kanyargásokat, a teljes önátadást az Isteni REND-nek…
Nem félik a fizikai világ illúzióinak letisztítását MAGukról… már csak a Szeretetet sugárzó kapcsolataikat Éltetik és ezáltal emelkednek egyre magasabbra…

.

Ők ezt az Évet — NEM lezuhanásként a mélybe, hanem az állóvízből Élővé válni – megengedésének tapasztalják meg.
… megtisztulni… az Áramlást követni, bármilyen veszélyesnek tűnő szakadékot áthidalni… az elakadásokat elmosni, a zuhanás legmélyebb pontjáról visszatérni a felszínre és haladni az áramlattal tovább…

.

Ahogy egyesével merünk zuhanni az állóvízből az ismeretlenbe, majd beállni a Zuhatag alá (elfogadjuk az Év energetikáját) önként vállalva a múlt és a jövő elengedését – a Teljes Tisztulást – abban a pillanatban megtörténik a Jelen csodája – az Időnélküliség.
Ezek azok a pillanatok, amelyek a fizikaiban is tudatosulnak idén mindenkiben, aki figyelmét a Szíve- Lelke hangja felé fordítja. Megszűnik a kapzsiság, a hiány, a félelem…és minden ítélet, amivel minősítesz és lehúzó energiákhoz kötöd Magad.

.

Bármikor beállhatsz a Vízfüggöny alá… bármikor beléphetsz ennek az Évnek az energiáiba… bármely nap megtisztulhatsz, amikor úgy döntesz, hogy MÁS minőségeket szeretnél az Életedben megÉlni.

 

Ezért tartok minden Holdhónapban LélekMozgatót és Elmélyüléseket is :)
Legkönnyebb mégis a Természet rendjét követve, a Napfordulatok és a Természet köréhez tartozó ünnepek, adott pillanatában tudatosan elengedni a múlt ismert történeteit, reakcióit – majd átlépni az ismeretlenbe, MEGTisztulni és VÁLTANI… :)

.
A Vízesésben megtisztult Lelkek Fénye mindenki számára láthatóvá válik hamarosan. A Nap és a Hold sugaraitól még inkább Erőre kapunk, hogy Önmagunkat tisztán megélve, másokat is segíthessünk :)
Aki látni akar, az látni fog és bírálat nélkül elfogad… Mindenki más, az összes hibát észre fogja venni a Világban….

.
A Fénylő Lelkek, a Szeretetben fény-nyalábokká válnak és ÖnMAGára ismer a 11 Világoszlop, Kígyó Holdhónapjában…
Arról a 11 Emberről beszélek, arról a 11 világító Fényoszlopról – akik a mi Világunkat kapcsolják össze, 17 másik Világgal…

.

…és mindez a Szarvas Holdhónapjában elkezd manifesztálódni, minden olyan Lélek számára is akik önként megtisztulva, MÁS rezgésen rezegnek mint eddig és bele mernek lépni a Vízfüggöny ismeretlen áramlásába … az eddig láthatatlan világba…

Ahogy a Világoszlopok magukra ismernek a Szeretetben – úgy ismeri fel minden megtisztult Lélek, a ragyogásukban ÖnMAGa Hallhatatlan és Végtelen Lényét :)

.

oregon vizeses Thomas Duffy

.

A Vízfüggöny Éve elkezdi egyesíteni a Lélekkapcsolódások széttéphetetlen szövetét, melyen csak az haladhat át, aki megtisztult a minősítgetésektől és elfogadott mindent és Mindenkit – úgy ahogy van…

.

Még pár évig átjárhatunk a dualitás világába – a vízfüggöny másik oldalára – ahol a küzdés, félelmek, betegségek, háborúk… és minden minősítésünk… szeretet-nélküliségünk… múltbéli tapasztalatunk és jövőtől való félelmünk található – ha akarunk…

.

Az Ismeretlenben, az összes csobogásnak zenéje van… az összes hangnak Harmóniája… minden csobbanásnak, hömpölygésnek, ÉletADÓ rezgése, Öngyógyító muzsikája… – a Szívnek pedig tévedhetetlen dobbanása, melyből felismeri Mindenki a hozzá tartozó Szívet… a hozzá kapcsolódó Lelkeket…
.
Ezek a felismerések, a Kígyó Holdhónapjától már nem lesznek „titkosak” – bár sokaknak meg kell „küzdeniük” még az önbecsapásaikkal és a régi hitrendszereikkel, hogy valóban a szívükre tudjanak hallgatni az életük minden területén…

Váltani könnyű…
Dönteni csak akkor nehéz – ha gondolkodsz rajta, hogy mi a nagyobb nyereség – ha váltasz vagy ha maradsz…

.

Minden Holdhónap, minden nap sőt, minden PILLANAT különleges lehetőségeket rejt – JELEKET mutat – amit felismerve követhetjük a szívünket – lelkünket, hogy mind a 13 LélekErőnk tisztító – öngyógyító – harmonizáló lehetőségeit megélve, egy MÁS minőségű Életet élhessünk, magasabb minőségű kapcsolódásokat Éltessünk.
Mert MOST választhatunk…

.

Dióhéjban arról, hogy mennyi mindenben különleges ez az év …és miben támogatnak leginkább a LélekErőink a saját Holdhónapjukban :)

.

Ebben a Természet évében, megvan mind a 13 Holdhónap – vagyis mind a 13 Lélekrészünk Erejét használhatjuk – felfedezhetjük és minden Lélekre kötött csomónkat kioldozhatjuk :)

Minden új Természet Év a Sólyom Holdhónapjában kezdődik a Téli Napfordulatkor….

 

Sólyom Holdhónapja
Újhold – 2022. 11. 23. szerda
Telehold – 2022, 12. 08. csütörtök
2022. 12. 21. csütörtök Téli Napforduló

.

Sólyom – Váltás
Minden elengedése, visszatérés az Isteni részünkhöz.
A teljes újjászületés – gondolatban érzésben, testben, cselekedetben
Hiszel abban, hogy mindent újra kezdhetsz?
.
.
.

Sas Holdhónapja
Újhold – 2022. 12. 23. péntek
Telehold – 2023. 01. 06. péntek

.

Sas Holdhónapja (ami 2025-ben lesz újra legközelebb) egész évben lehetőséget ad, hogy hogyan, hányféle módon tudunk rálátni az Életünkre, a világunkra, a lehetőségeinkre… vagyis a nézőpontjaink sokaságát teszi lehetővé… Választhatunk, milyen gondolatot, érzést ŐRZÜNK meg az elkövetkező években, hogyan óvjuk meg szellemi életünk, értékeink kincseit… milyen frekvencián rezgünk, hogyan látjuk az Életet… mit adunk tovább az utókornak…

.

Ez a Holdhónap azért is fontos, mert most és előtte 81 éve volt Sas Holdhónapjában Karácsony három napja… (vagyis 1941 Karácsonya volt Sas Holdhónapjában)
A Lelkünk ezt az 1941.-es állapotot, képet, gondolatiságot, félelmet, fájdalmat, háborúságot, veszteséget, szeretetlenséget, vészhelyzetet, reménytelenséget, egymás gyilkolását, eltiprását a túlélésért…stb… őrizte a Szeretet Ünnepével és az elmúlt 81 évvel kapcsolatban…

.

Nem volt az Égi – Földi Kalendárium olyan ciklusban, hogy a Sas, Jól és Tisztán lássa a Szeretet Ünnepét és ezt Őrizze tovább.

Most viszont pont ez történt Karácsonykor – vagyis a Vízfüggöny Évében letisztíthatjuk a félelmeinket, uralkodási vágyainkat… és mindent mást, amit tudatosan vagy tudat alatt teszünk a „túlélésünkért”…
Ennek a tisztulásnak a lehetősége most MINDENKI számára itt rezeg egészen a Téli Napfordulatig – hogy újra a Szeretet felé fordulhassunk és ezen a rezgésen rezeghessünk ezután mindig…

.

Ebben az évben ezt tanuljuk…
…ezt a „mindig a Szeretet rezgésén rezegni” állapotnak a felismerését és a „bele lépni… benne tartózkodni… benne maradni” és a mindig megtisztulni tudni – TUDÁSÁT :)

.

Sas – az Őrző
A saját szellemiséged őrzője, a csillagod tudása ahonnan jöttél
Ennek a megőrzése és csak olyan dolgok beengedése a világodba, amelyek megújítják a csillagtudásodat.
Hiszen a Sas Lélekerőnk AZ, KINEK rálátása van az egész mindenségre, az Isteni rendre, a Teremtésre…
– Amit őrzöl, azzal Teremtesz vagy Rombolsz? Látod-e a Teremtéseidet?
.
.
.

Fecske Holdhónapja
Újhold – 01. 21. szombat
Telehold – 02. 05. vasárnap

.
A férfi minőség felismerése és használata „bennünk”, az Ügyünk – a szellemi utunk megtalálása, felvállalása és követése úgy, hogy a földi-fizikai világban is otthont építsünk, otthonra leljünk a szeretetben, a hűségben, a családban és a saját ügyünkben is.
– Van-e célod, ügyed, ragyogásod, amit követsz?
.
.
.

Gólya Holdhónapja
Újhold – 02. 20. hétfő
Telehold – 03. 07. kedd
Tavaszi Napéjegyenlőség – 03. 20. (22. 24.)

.
A női minőség bennünk… a jelenben teremtés képessége tartozik hozzá és az eget a földdel összekötő 5. Elem – a SZERelem áramoltatása és az elemek harmóniába hozása.
– Tudod-e hogyan kell a jelent Teremteni?

.
A Tavaszi Napfordulat is ebben a Holdhónapban van. A Víz Birodalmából átlépünk a Levegő Birodalmába.
Ez, az Ember Szellemiségének ideje, aki visszakapcsolódott a Teremtésbe és Ő maga is Teremtővé vált az előző ciklusban Önmaga megtisztítása által.

.
.
.

Táltos Holdhónapja
Újhold – 03. 21. kedd
Telehold – 04. 06. csütörtök

.
A magyar mesékből ismert három lábú girhes ló, AKI amikor parazsat kap táltos paripává változik… és oda visz, ahová csak akarjuk.
Mindenre képes, mindent meggyógyít, de csak azért mert mindent el tud engedni és mindent össze tud kapcsolni újjá tud éleszteni AMI Szeretetből van.

– Ugye tudod, hogy összekötni nem kell azt, ami összetartozik?
.
.
.

Hangya Holdhónapja
Újhold – 04. 20. csütörtök
Telehold és holdfogyatkozás- 05. 05. péntek

.
Hozzá tartozik a Föld tudása, a föld erejének, titkainak és a Természet Rendjének megismerése. Átlépés más szintekre, rezgésszintekre, kilépés a nehéz helyzetekből, meglépni… tovább lépni… előre lépni… önmagunkon dolgozni, hogy a lelkünk szárnyalhasson és Boldogok legyünk a fizikai világban.

– Te mész a célod felé? Mozogsz, hogy a tested- lelked minden porcikája, a Föld, a Természet erejéből táplálkozzon?

.
Programok:
LélekMozgató és Elmélyülés – április 28. Péntek
Budapest
17.-21.-ig (max. 22.-ig)
.
.
LélekMozgató és Elmélyülés
1 napos
Május 13. Szombat
Budapest
.
.
.

Pillangó Holdhónapja
Újhold – 05. 19. péntek
Pünkösd: 05. 28.-29.
Telehold – 06. 04 vasárnap

.
Révülés… varázslat… testi és lelki érintés… bizalom önmagunkban… ami hozzásegít a teljes átváltozás képességéhez…
– Megtisztítottad-e a lelked, hogy „formát”, szépséget, életet váltson a tested?

.

Pünkösd
A termékenységvarázslás, a virághintés, a párválasztás, az öröm ünnepe :)

Az Ember és a Természet szeretetét, üzenetét hirdetjük—azt, hogy meg kell állni egy pillanatra – leszámolni a belső hiedelmekkel, felvállalni Önmagunkat, a szellemiségünket – és aztán az ÖRÖM-UTUNKON menni tovább…
.
Programok:
1 napos LélekMozgató és Elmélyülés
Budapest
Május 28. Pünkösd vasárnap
.
.
.

Kígyó Holdhónapja
Újhold – 06. 18 vasárnap
06. 21. Nyári Napfordulat
Telehold – 07. 03. hétfő

.
A fizikai ERŐ és az Életerő, mellyel kapcsolódni tudunk a Mindenség erejéhez és természetesen az onnan származó energiát tudjuk fogadni, használni, hasznosítani a Földön is.
– A forrásodból táplálkozol? Tudod-e hogy a TE erőd tartja pályáján a Napot, Holdat és a Földet?

.

A Nyári Napfordulatkor átlépünk a Tűz Birodalmába – a Teremtés központjába, ahol az Isteni és Emberi világ eggyé válik. Csak megtisztulva, ÖnMAGad egyszerűségében, tudsz része lenni, az Égi és a Földi Tűznek.

Ezt a Tisztítást, Tisztulást és a Vízfüggönyön átlépést fogjuk közösen elvégezni a Nyári Napfordulatkor – Ha jönnél, jelentkezz :)

Mert megtisztulva, Lélekből inspirálva, minden elérhető, megteremthető az anyagban is az Őszig, amikor majd learatod ÖnMAGad termését – Teremtéseid gyümölcsét – amit kint és bent ápoltál, dédelgettél, öntöztél… amire figyelmet fordítottál…

.
Programok:
06. 21. szerda – Nyári Napfordulat (16.57.)
1 napos LélekMozgató és Elmélyülés
Budapest
.
06. 22.-25. – Seitai tanfolyam
.
.
.

Szarvas vagy ugró őz Holdhónapja
Újhold – 07. 17. hétfő
Telehold – 08. 01. kedd

.
Szeretettel kapcsolódni a vérvonalainkkal, az őseinkkel, az előző életeinkkel
és a legfontosabb hogy Önmagunkkal… az önszeretetünkkel és ezen keresztül a Szeretettel, Szerelemmel… mindennel, mindenkivel …
– Hallod-e néha, saját szívdobbanásodban a Lelked hívó szavát?
– Tudod-e az Erődet összekötni a szíveddel?
– Tudod-e azt az Erőt, amit a Kígyó Holdhónapjában felismertél MAGadban, a Szeretet mindent elfogadó erejében hasznosítani, használni?

.
Programok:
LélekMozgató és Elmélyülés – Sátortábor
Egerfarmos
07. 21. – 22. – 23. (p-sz-v)
.
.
.

Kék Páva Holdhónapja
Újhold – 08. 16. szerda
Telehold – 08. 31. csütörtök

.
Az igazmondás, a valóság kimondása, a szeretetteli érzéseink, gondolataink, cselekedeteink igaz módon való kiárasztása a világba.
– Te látod a szép szavakat, melyek elhagyják az ajkad?

.
Programok:

.
.
.

Két Hattyú Holdhónapja
Újhold – 09. 15. péntek
Őszi Napéjegyenlőség – 09. 30. Szombat (08. 50.)
Telehold – 09. 29. péntek

.
A fekete – fehér… az élet – halál, nő – férfi, egészség – betegség …. és minden bennünk lévő kettősség elfogadása, harmóniába hozása, a dualitás megszüntetése.
– Dualitás vagy Egység van kívül-belül az Életedben?

.
Programok:

LélekMozgató

.
.
.

Fehér Páva Holdhónapja
Újhold – 10. 14. szombat
Telehold és holdfogyatkozás- 10. 28. szombat

.
Kapcsolat és kommunikáció Mindennel… minden rezgéssel… minden világgal… minden Létezővel és annak felismerése, hogy milyen rezgésen, milyen szinteken Teremtünk vagy továbbra is csak a test szintjén éljük tovább a mindennapokat.
– Látod magad? Látod a láthatatlant?

.
Programok:

LélekMozgató

1 napos – Budapest

10.28. szombat – Telehold és Holdfogyatkozás

.

Test-Átalakítás (3 nap)
11.11. szombat

11.25. szombat

12.09. szombat

Test-Átalakítás
.

Bagoly Holdhónapja
Újhold – 11. 13. hétfő
Telehold – 11. 27. hétfő

.
A MindenTudás felszínre engedése „belőlünk”… a végtelen lehetőségeink, amivel magunkat és másokat is segíthetünk.
Bölcsesség… csend… elfogadás… gondolkodás, okoskodás helyett… beleérzés…
– Mikor hallgattál utoljára a végtelen bölcsességedre?

.
Programok:

LélekMozgató

.
.
.

Sólyom Holdhónapja
(a Sassal összezárva)
Újhold – 12. 12. kedd
Téli Napforduló –12. 22. péntek (04. 27.) Belépünk a Felhőjáró Évébe :)
Karácsony – 12. 24.-25.-26.
Telehold – 12. 27. szerda

.
Programok:

LélekMozgató

1 napos – Budapest

12.22. Téli Napfordulat

.
.
.

Fecske Holdhónapja
Újhold – 2024. 01. 11. csütörtök
Telehold – 01. 21. vasárnap


   nov 27

Szerelem és Halál

December 13.-án belépünk a Sólyom – az Újjászületés Holdhónapjába, a Nagyapám Legendáriuma szerint…

.
A Sólyom Lélekmadarunk a sok hazugság, átok, harag és gyűlölködés miatt könnycsepp formában zuhanni kezd és becsapódásakor megváltoztatja a Föld (a Test) kilenc rétegét…

.
Mindent elenged – hogy újjászülethessen.

.
A Téli Napfordulókor pedig ereje teljében, az Égi Csodaszarvas szarvai közt felemeli Őt, hogy elhozhassa nekünk, csőrében a felkelő Napot… hogy az Emberek Lelke is felröppenhessen az Égig…

Ehhez viszont, nekünk Embereknek is el kell engednünk MINDENT :)
Erről szól ez az időszak.

 

Tehát, nem arról szól, hogy vagy szerelembe esünk vagy meghalunk (bár ez sem kizárt :) ) hanem arról, hogy elfelejtettük, hogy mi a Szerelem és mi a Halál.

Olyannyira eltávolodtunk a Természettől, hogy sokszor ellentétpárokként kezeljük ezt a két szót, sokszor pedig mindkettőtől félünk – holott mindkettő az Élet természetes része.

Amilyen nézőpontból nézed, úgy van hatással rád mindkettő. Ahogy a fejedbe belevésted, megtanultad, elképzelted – ahogy őrizgeted magadban ezt a kialakított képet, úgy nyomja rá bélyegét az egész Életedre.

 

Egy szempont nem mutatja meg a teljes képet….

 

A Szerelem maga az Élet, a Halál pedig valaminek a VÉGE, mely után megtörténik az Újjászületés.

A Halál egy új Kezdet :)

Az Élet folyamatos változás… és minden változásban van halál és újjászületés.

 

Lehet, hogy mindennap meghal valami bennünk… meghal valaki a környezetünkben… és igen, egyszer mi is elbúcsúzunk a földi Élettől.

Minden ami VAN az Életünkben, elmúlik, meghal egyszer… tehát minden Kezdet – mikor beteljesíti önmagát – Halál is egyben, hogy aztán átalakulva újjászülessen….

Minden Halál újrakezdés.

.

Minden Halál, újrakezdés.

.

Nincs olyan Szeretet vagy Szerelem, mely ELŐTT ne lenne Halál… ne lenne elengedés, elfogadás, megengedés!

A Szeretet és a Szerelem ÁLLAPOTA, mindig megújuló Életerő, amely tágul, táplál és ÁRAD.

A Szerelmet mindig a SZERETET táplálja… vagyis NINCS Szerelem – Szeretet, Önszeretet nélkül!

 

A Halál és a Szerelem fájdalommentes.

A hiányból született VÁGYAK és a HALDOKLÁS az, ami fájdalommal jár… és ez a haldoklás az, amely megnyomorítja, befalazza, megöli, a Szeretetet és ezzel a Szerelmet is Bennünk.

 

Az Élet és a Természet, minden része összefügg.

Az a kérdés, hogy a TE természeted mennyiben tér el a Természet körforgásától?

.

A haldoklás, az elhanyagoltságban, a döntésképtelenségben, halogatásban, haragban, szeretetlenségben, céltalanságban, mozdulatlanságban, változásnélküliségben, fájdalom-betegség őrizgetésében, kezd el terjeszkedni.

Ezeket nem mások okozzák!

Mi tesszük ezt saját magunkkal.

.

A Természet nem haldoklik...

.

A Természet nem haldoklik. A fák, virágok, élnek, megújulnak… és amikor eljön az ideje, meghalnak…

A rügy nem sír, nem haldoklik, amikor megszűnik rügy lenni és levél vagy virág lesz belőle. A virág sem haldoklik, amikor termés lesz belőle. A virág meghal.

Ahogyan a levelek is meghalnak ősszel, amikor lehullanak….

Amikor megmetszik a szőlőt és leesnek a vesszők vagy letörik egy fa ága – nincs haldoklás… ami leesett, az a rész meghalt…

A szőlő és a fa is megkönnyezi, amit elvesztett – de nem kezd el siránkozni, félni, hogy miért pont azt a vesszőt vágták le … miért pont az az ág tört le…

Hanem csak hagyja, hogy az Élet átáramoljon azon, ami megmaradt… azon ami VAN.

 

Látod a nagy EGÉSZET a Természetben?

Látod, hogy nincs haldoklás?

Látod, hogy nincs ragaszkodás… időhúzás… kapaszkodás……?

Élet van… Halál van… Változás van… Megújulás VAN.

 

Az ember nem így csinálja….  Halmozza a régi terheket, sérelmeket…. Halmozza, a vagyont, a sikert, a titulust, az elvárásokat, nőket, férfiakat, munkákat, betegségeket…. növeszti a vadhajtásokat… Semmitől nem akar megválni… semmit nem akar elengedni.

Fél.

Fél, hogy nem lesz elég, ami megmaradt… ami VAN… és attól is fél, hogy más jobban jár vele, ha ő elengedi, lemond róla…

  • Majd elcserélem, eladom, elhagyom, elengedem… Majd… majd… majd …..Ha felmegy az ára…. Majd ha jobb munkát, jobb nőt… jobb férfit találok….

…és eltelik az Élet – óvintézkedésekkel, szabályokkal, játszmákkal, elégedetlenkedéssel, félelemmel, hiábavaló reményekkel, begyökösödött teóriákkal….

Ez a haldoklás.

Szerelem-nélküliség…

Halálfélelem, hogy mindent, amit megszereztünk, amit-akit ismerünk, el kell engednünk, itt kell hagynunk.

.

szivszakadás

.

Nem éltethetjük a Szerelmet, ha félünk a Haláltól, az elmúlástól.

A kettő együtt egyszerre nem megy! Vagy ezt élteted vagy azt. Viszont, ha nem Élteted a Szerelem állapotát – akkor haldokolsz!

Mindenképpen sok Halál történik velünk az Életünk folyamán! Sok megújulásban van (lehetne) részünk.

Az a kérdés, mennyire félsz az új beengedésétől, az ismeretlen megtapasztalásától – és mennyit haldokolsz attól, hogy elengedj valamit vagy valakit?

Hányszor nem engeded meg, hogy a Halál elvigye egy-egy teóriádat, nézőpontodat, eszmédet, betegségedet? Hány évig haldokolsz egy-egy szorongató élethelyzetben?

 

A Szerelem folyamatos mozgás az Életörömben… Szeretetben történő cselekvés, kiáradás.

A Halál egyetlen lépés… egyetlen pillanat… A haldoklás viszont lehet nagyon-nagyon hosszú…

 

A szeretet minőségében történő cselekvés – mindig, Szerelem-Teremtés, táplálás ÉS a Halál – haldoklás mentes ELFOGADÁSA.

 

Mindkettő:

– megkérdőjelezi az eddigi, ismert világodat…

– elkerülhetetlen…

– elfogadás

– alázatra, megbocsátásra tanít

– mindent szabályodat, teóriádat felülírja, eltörli… a játszmáidat bedönti

– az új nézőpontokat megengedi, a régi eszméket lerombolja

 

A Halál és a Szerelem nagyon közel álló dolgok, mindkettő az Önfeladásról szól… és arról hogy visszakapcsolódunk az EGYséghez.

Egyik sem ítélkezik… egyik sem akar győzni, uralkodni… Mindkettő van.

 

Önfeladás:

Amit felépítettem magamról, a viselkedésemről, a szabályaimról, látásmódomról….  az igény-rendszereimről…. Másokról….Életről, Halálról…a Világról… – azt hagyom összedőlni…  Hagyom, hogy csak a VALÓSÁG maradjon meg… hagyom, hogy másképpen érzékeljem az Életet – az Élet Egységét …

 

 

Szerelem

A Szerelem, NEM társ és nem kapcsolatfüggő állapot. Nem kell hozzá senki más. Nem egy férfi vagy nő megszerzése a cél, hanem Önmagad fényének kisugárzása, felvállalása – az Életed Teremtése. Ennek az állapotnak az eléréséhez, megtartásához – mint írtam az elején – Önszeretet szükséges :)

.

szerelem

.

Amikor szerelmes leszel az Életbe, elveszíted a mások rossz tulajdonságán, tettein, múlton való rágódást – elfogadod magadat és őket is olyannak amilyenek – és ha kell, tovább lépsz.

 

Amikor a Bennünk Élő Szerelem csodáján át, nézünk egy másik Emberre – látjuk minden hiányosságát, játszmáját, az összes önmaga köré épített falát…és látjuk a benne lévő vágyakat, kielégületlenségeket is…

 

És ekkor van egy PILLANAT…

Meg akarod menteni – ki akarod elégíteni a vágyait… képesnek érzed magad, hogy megváltoztasd az életét… és azonnal elkezded alakítani a kapcsolatot…

…vagy…

Hagyod, hogy megismerd a másik Embert…

Az első esetben, azonnal eltértél a Szerelem rezgésétől. Bár adni AKARSZ, de azonnal kapni is — egy kapcsolatot.

 

Ezek a vágyak, a hiány szülöttei:

Nincs kapcsolatom…

Nincs kivel ágyba bújjak…

Nincs aki átöleljen…

Nincs kinek kiöntsem a lelkem…

Nincs kivel építsem a jövőt…

….

Ilyenkor Te tekintesz magadra fájdalommal!

És ebből az állapotból, ebből a szomorúságból, próbálsz Szerelmet adni – hiszen láttad az ő vívódásait, vágyait – és máris meg akarod változtatni az életét … és persze a tiédet is jobbá akarod tenni…

(még egyszer mondom) ezek „csak” hiányból született vágyak, amivel letértél a Szerelem rezgéséről.

.

kivirágzott a szivem

.

A szerelem megfigyel, elfogad, megismer, összehangol… Nem akar megmenteni, jobbá tenni egy embert. A szerelem nem akar kapcsolatot, biztonságot….

A Szerelem ÁRAD, anélkül, hogy kisajátítana, akarna, bekategorizálna, megszabna bármit is.

A szerelem NEM az ágyba bújás tüze… nem a kisajátításé… nem az „építsünk házat…csináljunk gyereket… legyünk boldogok”, lángolása…

A Szerelmet nem a vágyak hajtják – hanem függőségek, megfelelések, akarás, megmentés és áldozat szerep nélkül LÉTEZIK, a JELENBEN… Ez a Teljesség állapota :)

 

Amikor minden úgy történik, ahogyan LEHETSÉGES – nem pedig az én hiányom, vágyaim, pótlása a cél… Amikor nincs megszabva a VÉGeredmény… nincs benne elvárás, akarás, haszon – akkor vagyunk Szerelemben, akkor vagyunk benne az Élet Áramlásában, a JELENBEN.

 

A szerelem nem bekategorizált „valami”, ami csak a párkapcsolatokra vonatkozik – hanem azon túl, az Élet minden területén ott van.

Végezheted, a munkádat a Szerelem állapotában … átölelhetsz egy fát….beszélgethetsz vadidegenekkel… tulajdonképpen az egész napodat, a saját Életedet töltheted ebben az áramlásban. Ha ezt választod  :)

 

A Szeretet, a Szerelem, mindig benned ÉL. Sosem fogy el :) Amikor szabályozni akarod, falak, teóriák, közé nyomorítod, másoktól elzárod, elvárod – akkor összeszűkül és haldoklásnak indul az Életed.

Ugyanez történik, amikor egy másik embert akarsz „kordában tartani”, a személyes szabályaid, elképzeléseid, tanult dolgaid, eddigi tapasztalásaid szerinti, átlátható rendbe – egy általad működőképesnek ítélt kapcsolatba – próbálod bele passzítani, bele-változtatni…

Ez az Életerő megölése. A sajátodé és a Másiké is.

 

Haldoklás

Írtam már fentebb a haldoklásról:

A haldoklás, az elhanyagoltságban, a döntésképtelenségben, halogatásban, haragban, szeretetlenségben, céltalanságban, mozdulatlanságban, változásnélküliségben, fájdalom-betegség őrizgetésében, kezd el terjeszkedni.

Ezeket nem mások okozzák!

Mi tesszük ezt saját magunkkal.

 

Ha abba szeretnéd hagyni, akkor jó hírem van :)

Az Élet körforgásába, a Szerelem állapotába, visszatérni egyszerű!

.

szeretem magam <3

.

Be kell lépned a szíved mélyére és az ott lévő, őrizgetett dolgok között, meg kell találnod az Önszeretetet. (Ami nem az önzőséget jelenti!) Magadhoz kell ölelned és fel kell tenned egy kérdést, jó sokszor magadnak:

Mivel azonosítom magam?

Mivel azonosítom magam a különböző kapcsolataimban?

 

Kövér, sovány, ügyes, beteg, agresszív, rákos, szétszórt, áldozat, megmentő, eltartó, eltartott, Casanova, kurva, jó, rossz, elhagyott, elhagyatott, gazdag, tiszteletre méltó, magányos, meg nem értett, mohó, értéktelen, szegény, kapzsi, szeretetreméltó, nincstelen, félős, bizonytalan, életképtelen, halálos beteg, főnök, coach, gyárvezető, politikus, jó apa, rossz anya, szófogadatlan gyerek, családszerető, szerető, becsületes,…………………….. és a többi……

 

…és ha már megvan egy hosszú listád erről, akkor: minden egyes titulust vágj le magadról, gondolkodás nélkül!

Igen – a „pozitív és a negatív” azonosításokat is!

 

Amivel azonosítod magad – megköt téged. Ahhoz a SZEREPHEZ köt, amit megneveztél, amivel megbélyegezted magad.

Mert minden egyes „jó” szerephez is, bevállaltál valamit pluszban, amit jól meg is indokoltál magadnak…

A „jó apa szerep” például, nagyon nagy dolog! De lehet ehhez 5 munkahely kell, hogy mindent meg tudj venni a lurkóknak, miközben elhanyagolod a feleséged… a főnökeiddel való kapcsolataidban áldozat szerepben vagy, mert nem mered megmondani az igazadat nekik, nehogy kirúgjanak – mert akkor nem tudod anyagilag teljesíteni a fejedben elképzelt  „jó apa” szereped.

…de TE, továbbra is ragaszkodsz ehhez a szerephez…. És pont így, pont ennyi „áldozattal”…

 

Minél jobban ragaszkodsz, annál gyorsabb a haldoklásod……… Mert mindenki változik körülötted… a gyerekek… a feleséged… a főnökeid…a pénzed…

Csak Te ragaszkodsz a „jó apa” szerephez…

.

…eltelik pár év….

.

Aztán észre veszed, hogy már csak 1-2 ember TISZTEL a jó apa szerepedért – de ebben nincsen benne sem a feleséged, sem a gyerekeid, sem a főnökeid …………….. …és egyszer csak, megbetegszel, a fizikaiban is láthatóan haldokolni kezdesz………

…és ez minden egyes (+ és – ) azonosulásoddal így van.

Engedd el mindet!

 

Mindegyik megvan Mindenkiben – de amivel és amennyivel, azonosítjuk magunkat, annyi helyen nem áramoltatjuk az Életünket!

Amit kiemelsz, amit felteszel egy polcra, amit nem akarsz megváltoztatni – az nincs benne az áramlásban, nincs benne a Szerelem rezgésben – hiszen elvárásaid vannak, hogy az mindig ugyan olyan „jó” legyen!

 

Ugye érted?

Az Élet és a Szerelem áramlásában minden VAN és amikor megállítod az áramlást mert kiemelsz valamit, hogy megtartsd – haldokolni kezdesz…. Ahogyan, bármely negatív ragaszkodásodról sem tudod levenni a fókuszt, (rákos vagyok, megátkoztak…stb…) a teóriád ugyanúgy megköti, megállítja, a Szerelem áramlását az Életedben és ugyanúgy haldokolsz tőle, mint amikor a „számodra jót” akarod örökre magadnak…

 

A földi Élet vége…

Nehéz látni, végig csinálni, amikor a szeretteink szenvedését, haláltusáját látjuk. Nehéz elharapni a nyelvünket, hogy ne mondjuk meg ezerszer, hogy így kéne vagy úgy kéne tennie a betegnek, hogy jobban legyen….

.

kereszt

.

Nehéz forgatni, pelenkázni, a fájdalmát, sírását, önmarcangolását vagy azt hallgatni, hogy mi (vagy mások) mennyi mindenben vagyunk hibásak, rosszak………………………………

Ilyenkor minden nehéz.

Méltósággal, elengedéssel, elfogadással, meghalni, csak kevesek kiváltsága…. Mert kevesen élnek az Élethez méltó Szerelem áramlásban…. kevesen élnek elengedésben, elfogadásban… kevesen élnek haldoklás nélkül….

.

Mit tehetsz egy magatehetetlen haldoklóval?

Szeresd jobban… Szeresd többször… és csak Szeresd… és Szeresd….

.

Mindent el kell engedned, minden múltat, veszekedést, kétségbeesést, félelmet, okoskodást, bűntudatot, haragot, megmentési kísérletet, történetet, bántást ……….. Mindent el kell engedned, ami kettőtök közt történt – hogy csak a Szeretet maradjon.

.

Mit kell tenned ha Te haldokolsz?

Mit kell tenned, ha elhanyagoltságban,  döntésképtelenségben, halogatásban, haragban, szeretetlenségben, céltalanságban, mozdulatlanságban, változásnélküliségben, fájdalom-betegség őrizgetésében vagy?

Mindent el kell engedned – ami nem Szeretet – hogy csak a Szeretet maradjon!

.

Amilyen az Életed, olyan lesz a Halálod…

 

A Halál pillanata nem fáj. A test morfinokat juttat a vérbe és egy euforikus állapot hatása közben megszűnik a szív dobogni….. és a Lélek kiszabadul a test börtönéből…. A Test meghal, a Lélek újjászületik…

 

A Halál és a Szerelem, az Élet természetes részei… nincsenek megkötések, címkék, korlátok, kategóriák… Mindkettő elfogad olyannak amilyen vagy. Nincs győztes és nincs vesztes egyikben sem!

 

Sok kérdés van még:

– TE elfogadod-e magad és másokat, korlátok, kategóriák, minősítések (jó-rossz, nyertes-vesztes szerepek nélkül?

– TE rombolod-e kártékonyan, a Magad Életét – az Élet áramlását – halmozással, teóriákkal, Szerelem nélküli, változtatási képtelenséggel?

– TE elfogadod-e, megéled-e, a Szerelem állapotát és a Halál, a lezárás pillanatát?

….

Újjászületés ideje van…

Most a legkönnyebb szembenézni a félelmeinkkel, mélységeinkkel, halálfélelmünkkel…

December 13.-án beléptünk a Sólyom Holdhónapjába…
Az Újjászületés ideje elkezdődött… de előbb minden Ember, lassan alászáll az Alvilágba.
A Téli Napfordulathoz közeledvén, az Alvilág leges-legaljára… ahol szembenézhetünk mindennel, ami nem Szeretet – és MINDENT letéve, megtisztulva újjászületünk :)

.

Tarts velünk az 1 napos LélekMozgatón, a Téli Napfordulat pillanatát megélve (dec. 22. 04 óra 27 perc) ahol közösen megyünk át a Test és Lélek Tisztításán, egy éjszakai Újjászületés SZERtartáson, hogy utána felfelé indulhassunk a Fénybe…

.

Kapcsolódó linkek:

 

1 napos LélekMozgató a Tisztulásért

A LélekMozgatóról

.

Szeretettel:

– Mátyás Anita –

2019

2023

 

Egyetértesz? Tiltakozol?

Írd meg a hozzászólások közt, ha mered… :)

.

.


   jún 15

Nap – Kapu nyílik…

Minden új kezdet, minden fejlődés csakis Önmagad választása lehet. Az ÉLET, az Életed szeretete.

.

fény-kapu

.

Minden pillanatban ÚJ kezdet lehetősége nyílik az ismeretlen felé.
DE
Nem válasszuk, mert félünk az Újtól…
A Béka tava vagy Tó-Tükör Éve, az illúzióktól való megszabadulás Éve. Felébredni az önsajnálat, a másokon uralkodás, a halmozás, a szeretetnélküliség, elhagyatottság álmából…

Vizsgaidőszak van, hogy mindezt meglépjük-e…

.

Nagyapám azt mondta erről az évről:
Húsvéttól eldől a HÚS sorsa. Ahogy szereted azt a húst amiben a Lelked ÉL, úgy fordul az Életed kereke tovább.

.

Szeretetben vagy félelemben Élsz?
Mert azt az energiát, rezgést adod tovább az anyagnak, a testednek…

Tényleg gondolkodj el MAG-AD-on kérlek.
Te mit ADsz a MAGnak amelyből az ÉletErőd nyered… milyen rezgésekkel eteted a Tested?

.

Szóval vizsgázunk…
A duális világunk vizsgázik, az a világképünk amit gyerekkorunk óta sulykolnak belénk, hogy annyit érsz amennyit felhalmoztál, ami megfoghatót fel tudsz mutatni… amivel mások fölé tudsz emelkedni…amit hamis szép szavakkal, fondorlattal vagy háborúval magadnak megszereztél…
Vizsgázik még az is, hogy harcolnod kell magadért, nehogy a csúnya nálad nagyobb gonoszok kifosszanak, elnyomjanak és elvegyék a jussodat…

Ebbe a duális világba csupasz seggel jöttél és csupasz seggel fogod elhagyni! Mindegy hogy hány papírod van az iskoláidról, a képzettségedről, a házaidról, kocsikról, gyerekeidről, feleségekről-férjekről…
Semmi nem a tiéd.
Körömszakadtáig ragaszkodhatsz kapcsolatokhoz, tárgyakhoz, titulusokhoz… irányíthatsz, halmozhatsz, támadhatsz másokat… találhatsz hibákat…védelmezheted a birodalmad határait – akkor is nélkülük, vagyis csupasz seggel temetnek el…
Van mitől félni…. Ugye?

.
Ha egész Életedben állandó hiányban Élsz, hogy amid van elveszítheted vagy nem tudsz többet megszerezni belőle és akkor „szegény leszel”, mások majd kirekesztenek, lenéznek… szégyenkezned kell – ez jelenti az állandó félelemben élést …
Ez az a félelem amivel ugyanúgy eteted Magadat, mintha „romboló” ételt ennél – minden nap…

.

Nos ezt IS le tudod tenni Nyári Napforduló idején (11 óra 15.perckor) – ha hajlandó vagy elengedni a félelmeidet….

.

Hogyan kell ezt csinálni?
A Tó – Tükörben meg kell nézned a koronád, le kell venned a fejedről és bele kell dobnod a Tűzbe Napfordulatkor…

.

dobd el a koronád!

.
Akkor megérezheted, hogy mindannyian beleszülettünk az Egység, a Szeretet Világába IS, a Természet körforgásába. Itt nincs akarás, nincs halmozás, ragaszkodás, nincs félelem – mert minden, mindig VAN.
Az Élet mindig áramlásban VAN.

 

Hmmm… most azt mondod, hogy a természetben is megeszi a nagyhal a kis halat…
Igen.
De a természetben a nagyhal nem öl meg 1000 kishalat és nem rakja be a mélyhűtőbe, mert fél, hogy holnap nem lesz mit ennie … vagy mert kereskedni akar jó pénzért azokkal a halakkal akik már lusták az önellátásra és az önállóságra…
(…és még folytathatnám…de tudod miről beszélek…)

.

A dualitás világában a halál egy szörnyűség, míg a Természet körforgásában az Élet része.
Te haldokló vagy Élő vagy?
Mi van a fókuszodban minden nap?
Félelem, halmozás, menekülés, támadás vagy az Életed Szeretete?

.

…ha az Élet Szeretetét választod…
…akkor most a Napfordulat Kapuja előtt, fontos, hogy SZERESD azt a húst, azt a Testet, amiben a Lelked ÉL mert csak így tudsz beleállni az Élet Áramlásába és csak akkor tudsz átkelni és továbblépni a Kapun ha előtte belenéztél a VÍZBE – az érzelmeid, érzéseid, halmozásod, hatalmaskodásod félelmeinek bugyrába – meglátod ezt a hatalmas koronát, amihez eddig ragaszkodtál – – és bedobod a Napfordulat TŰZÉBE…

.

Tűz

.

Víz és Tűz harmóniába hozása történik… és átlépünk az Isteni minőség Teremtőidejébe…
…vagy…
…marad tovább a hús rombolása, a test haldoklása, a félelem és a korona viselése…
.
.

…végül, újra a legfontosabb…

.
Minden új kezdet, minden fejlődés csakis Önmagad választása lehet.

Az ÉLET, az Életed szeretete.

.

Kapcsolódó írások:
A Béka Tava avagy a Tó – Tükör Éve
Programjaink

 

Szeretettel
Mátyás Anita
– 2022 –

.


   ápr 06

Háborúban, szerelemben nincsenek szabályok…

 

Szerelem Évében járunk… és háború van…

 

Nos… tényleg háború van…
Bennem és Benned… ezért a Világban is…
… csak ezért senki nem akarja felvállalni a felelősséget…

.

forditott világ

.
Háború van a testünkben mert nem iszunk elég vizet… állandóan eszünk vagy este és éjszaka csak úgy bezabálunk… bedrogozunk… alkoholizálunk… pót-szexelünk … félünk… átkozódunk… halált kívánunk másoknak….napról napra gyilkoljuk valamivel a testünket…

Azt hazudjuk magunknak, hogy nem bírjuk ki, étel nélkül, alkohol nélkül vagy xy nélkül… – ez háború

Nem szeretjük tiszta szívből, akivel Élünk – ez háború

Hetek, hónapok, évek óta nem bocsátunk meg valakinek, valamiért – ez háború

Hetek, hónapok évek óta hazudunk, hitegetünk, ellopjuk mások idejét, pénzét, álmait – ez háború

Manipulálunk, támadunk, hazudunk, félünk… áldozatot, megmentőt, uralkodót játszunk… állandóan minősítünk…

 

A soványak a kövéreket… a kövérek a soványakat…
Az empaták a nárcisztikusokat… a nárcisztikusok az empatákat…
Az oltottak az oltatlanokat… az oltatlanok az oltottakat…
A vegák a húsevőket… a húsevők a vegákat…
A nők a férfiakat… a férfiak a nőket…
…és persze az egyik párt a másikat… a másik ország az egyiket… és a világrészek is egymást…
Ez mind-mind háború…
.

küzdelem

,
Mindenki a saját „igazáért” küzd… hogy őt és amit szeretne és amit tesz azt elismerjék…
És ha nem emelik piedesztálra elég sokan, akkor annyira FÉL, hogy elkezdi az új szabályaival félelemben tartani a többieket.


„Ha nem imádnak, ha nem ismernek el, akkor rettegjenek!”


Minden szóval, tettel, gondolattal, érzéssel, odavetett minősítés-gyűlölettel – háború kezdődik… mindkét FÉLben…
…és a háború, háborút szül…
.

.
Mindenki azt szeretné, hogy úgy szeressék ahogyan van, mégis feltesszük az álarcainkat – ez háború
.

föld

.
Az hogy megöljük a természetet, permetezzük a földeket… műtrágyázunk mindent, hogy nagyobb… több legyen… – és a növényeink… ételeink mérgezettek lesznek  – ez háború

Megmérgezzük egymást mérgekkel, szavakkal, cselekedetekkel – ez háború

Mérgezzük magunkat önsorsrontással, önbecsapással, halogatással  – ez háború
.

önbüntetés

.
Háborúban vagyunk magunkkal, hogy kinek melyik arcunkat mutassuk és háborúban vagyunk másokkal, akiket nem szeretünk, akiktől félünk, mert más a véleményük a világról, az emberekről… rólunk – ez háború

Háborúban vagyunk a gyerekeinkkel… a szüleinkkel… a rokonainkkal… az exünkkel… a párunkkal… a főnökünkkel… a kollégáinkkal… mert elfelejtettük hogyan és MIÉRT kell elfogadni, megbocsátani, elengedni és Szeretni egymást…

Lejáratjuk ezeket a szavakat hogy Szeretet… és Szerelem – ez a háború
…és valaminek, valakinek a lejáratása – ez mindig háború

 

.
…és igen…  Bombáznak nagyon-nagyon közel… Volt már ilyen, emlékszem az én életemben is hogy bombáztak a déli határnál  – ez IS háború

.

Akárhová állok, akárhová állsz, mindig valami ellen leszel… mindegy hogy az anyósod, a főnököd, egy másik ország vagy egy párt mellett voksolsz – biztos hogy valaki-valami ellen leszel – ez a háború

A spirituális a racionális ellen – ez háború

Az orvostudomány a népgyógyászat ellen – ez háború

Az orv-os-ság a gyógy-SZER ellen – ez háború

Az öngyógyító képességünk megtagadása a vakcináért – ez háború

Az, hogy ha sem tudós, sem orvos, sem hozzáértő nem vagy mégis a saját felelősségedre aláírtad hogy adjanak be egy olyan szert, amiről fogalmad sincs, hogy mi van benne és amiről a tudósoknak és orvosoknak sincs fogalmuk, hogy mit okoz az évek múlásával a testedben és a gyerekeid testében – ez háború

Az, hogy milliárdokat költenek olyan szerekre, amelyért sem az orvosok sem a tudósok, sem a gyártók nem vállalnak felelősséget – hanem TE írod alá, hogy vállalod a következményeit – ez háború

Az, hogy az oltatlanokat kiközösítették, megvádolták, hogy ők terjesztik a halálos kórt és veszélyt jelentenek – ez háború

Az, hogy az oltottakat azzal ijesztgetik, hogy 900 nap múlva meghalnak – ez háború

Az, hogy a karantén alatt 68% -al nőtt a családon belüli erőszak – ez háború

Az, hogy munkahelyek szűntek meg és tagadták meg a munkát azoktól akik nem oltakoztak – ez háború
.

az elbukott győztes játszma

.
Igen… a szomszédban bombáznak – ez IS háború

Tudtad, hogy az USA összesen 337 000 bombát dobott le az elmúlt 20 évben?
Syriára 5 évig
Yemenre 7 évig
Somáliára 15 évig
Iraq-ra 16 évig
Pakistan-ra 18 évig
Afganistan-ra 21 évig

Jaaaa… hogy ez nagyon messze volt? Ez minket nem érintett? – ez háború

.

sors

,
Minden ami Téged nem érint meg –  mindenki akinek nem nyújtasz segítő kezet, pedig megtehetnéd, de te becsukod a szemed, a szád és a füled… – az is háború…
… a Budapest utcáin alvó hontalanok… a gyerekek és felnőttek akiknek nincs mit enniük… a szóval, tettlegességgel, csenddel veréssel, szex-megvonással való büntetés… a megerőszakoltak… a szerveikért elrabolt emberek… a vérükért elrabolt gyerekek… az ember kísérletek… az országból eltűnő pénzek, értékes emberek……………..


A háborúkat az állandóan változó ideákkal, minősítgetésekkel, félelemkeltésen alapuló szabályokkal tartjuk életben… Jól olvastad – életben tartjuk mindannyian a háborút…


Ezért nincsenek a háborúban szabályok… mert a minden pillanatban megváltoztatható szabályait mi magunk hívjuk életre… és mások szabályait mi magunk engedjük be az életünkbe… akár percről percre megváltoztatva érdekeink szerint…
Minden egyénileg felülírható, a háborúban.
Ezért tartjuk a háborút MI Életben.

.


…és most kérlek figyelj … mindent amit eddig leírtam függetlenül attól, hogy egyetértettél vagy hibát találtál benne… gondolkodásra késztetett vagy ellenállást váltott ki belőled… tetszett vagy most jól beolvasol nekem érte…. – mindegy. Mindegy, mert ez az írás az elme szintjén rezeg és egyes elméknek tetszik, míg másoknak nem…

.

szívecske

.
Az Önszeretet, a Szeretet, a Szerelem és a SzerElem teljesen más szinten vannak. Teljesen más rezgésszinten.

Mert, mi a SzerElem?
Minden, ami NEM háború, minden ami nem az elme szintjén rezeg.
Nem fenyeget… nem kritizál… nem ijesztget… nem minősít… nem felülírható.

A SzerElemben azért nincsenek szabályok mert a SZER – azt jelenti: Törvény – a Jóból Jobbat Törvénye.
Ezen a rezgésszinten megszűnik a „nekem többet, nekem jobbat” uralkodni vágyás, halmozás, összes – egyénileg változtatható siker szabálya!

Nem kell hozzá egyetlen szabály sem, hogy a SZER Törvényét betartsuk… csak a Bennünk ÉLŐ Szeretet frekvenciájára kell visszahangolódnunk… ebben kell Élnünk, cselekednünk, adnunk… elfogadnunk… elengednünk és Hálásnak lennünk :)

.

A Világon minden ember szenved a belső háborújától – az elmék háborújától… az egók háborújától, amikre hallgatva ÖnMAGunkból kifordulva, minősítjük, öljük, félelemben… fájdalomban… bizonytalanságban… szeretetlenségben… háborúban tartjuk egymást…

 


El kell döntenünk részt veszünk-e, a Magunk és a többiek elme-háborújában vagy a saját Békénk megteremtésével egy másik rezgésszinten rezegve – minősítés nélkül – segítjük egymást…

 


…egyetlen cél van, hogy magunk és mások rezgés-emelését végig csináljuk…. és akkor Béke lesz Benned, Béke lesz Bennem és Béke lesz a Világban…

 

.

Utóirat:
A Nagyapám aki megjárta a II. Világháborút azt mondta:

A háború, választás.

 

Ezt nagyon sokáig úgy értettem, hogy választhatom, hogy háborúzom… menekülök… megtagadom…. ellene vagyok… nem veszek róla tudomást vagy nem háborúzom….
Mostanában jöttem rá, hogy egyáltalán nem ezt jelenti.

Azt jelenti, hogy NEM kell választanom, csupán megmaradni annak aki VAGYOK, akinek születtem: Szeretetnek.

 

Mindig, amikor azt választom, hogy letérek a Szeretet frekvenciájáról – háborúzom.

A Szeretetet, a Szerelmet nem kell választanom, mert Szeretetből vagyok.
Te is Szeretetből vagy.
Így születtünk mindannyian.

Csak arra tanítottak, hogy a Szeretetet, Szerelmet akkor kapjuk ha másoknak megfelelünk… ha jól viselkedünk, ha mindenkinek azt a jót adjuk amit elvár tőlünk… Mivel mindenki, „más jót” vár tőlünk, megtanultunk sokféleképpen viselkedni, hogy megkapjuk mi is a Szeretetet… a Szerelmet…bármi áron.
Harcolunk érte, játszmázunk… megszerezzük… elveszítjük… siratjuk… átkozzuk… – de ezt csak a háború rezgésszintjén tudjuk megtenni…


A SZERelem rezgésszintjén Önmagunkból sugározzuk azt az Isten adta Szeretetet, AKIK VAGYUNK…
Félelem nélkül, ok nélkül, érdek nélkül, elvárás nélkül, minősítés nélkül…. – háború nélkül.


Mert amikor ÖnMAGad Szeretet frekvenciája helyett választasz bármi mást – akkor a háborút választod.


A háborúknak oka van. Azaz oka, hogy a háborút választottad.

 


A Szerelem ok nélküli.
Okkal múlik.

– Porszem®

 


Úgyhogy, NE válassz!
Légy újra Ön-Mag-AD :)


Hisz, Te VAGY az örök változásban áramló Élet… Te vagy a Teljesség… Te vagy a Szeretet… Te vagy a SZERelem… Te vagy az emelkedett rezgés – AKI nem a háború!
Te VAGY a Béke.
ÉLD!

.


Szeretettel
Mátyás Anita
– 2022.-
.

szeretet

 

.


Gondolj a Szeretetre…
A közeledben van, benned van. Melletted, és körülötted. Mindenhol ott van.
Amikor a Szeretetet kerestem, nem találtam. Amikor nem kerestem, de a lelkem szerint éltem, megtaláltam. Ma már tudom: aki a Szeretetben él, az sérthetetlen.
A Szeretet azt mondja: „Felejtsd el a múltat, már nem javíthatod. A jelent engedd szabadon, hadd történjen az élet. A jövőről csupa jót gondolj, hisz valamennyi gondolatod: kívánság. És higgy! – mert a hiteddel teremtesz.”
Bármi történjék is, aki a Szeretetben él, az boldog ember. Számára dal az emberi beszéd, és tánc az emberi cselekedet. Minden gondolata köszönet azért, hogy mi valamennyien a Szeretet csodájában élhetünk.
Gondolj a Szeretetre, hiszen tudod, amire gondolsz, mindig abban élsz.
KALIMONASZ – GONDOLJ A SZERETETRE
.

 

,


   feb 02

2022 – Béka Tava avagy a Tó-Tükör Éve

2021 december 21.-én átléptünk a Természet új Évkörébe, amely a Nagyapám Legendáriuma szerint a Béka Tava avagy a Tó-Tükör Éve.

.

a béka tava

.

Már ELKEZDŐDÖTT.

Figyeld a jeleket!

Minden évben, valami más, valami ÚJ VAN születőben, amely megváltoztatja az eddigi Életünket. Ha engedjük a változást…

.

 

Képzeld el….

TE vagy a Béka és van egy Tavad.

Birtokolsz valamit, amely pont akkora és olyan amilyennek Teremtetted.

Ebben, a saját Birodalmadban, amit létrehoztál, Te vagy a Király.

.

béka :)

.

 

Gyönyörködsz a tó vizében tükröződő csillagos égben vagy éppen a felhőkkel tarkított napsugaras tükörképben…

 

A tó körül a nádas, a stabil, racionális kereteid, amiket magadévá tettél… a lakásod, házaid, hajóid, bankszámláid, munkáid, szeretőid, diplomáid, kitüntetéseid, gyerekeid, beosztottaid, barátaid, főnökeid, szeretteid, családod, betegségeid…. Minden amit magadénak mondasz, benne a kígyókkal… a gólyákkal… az összes félelmeddel…

A tó pedig, a beláthatatlan mélységével, veszélyeivel és tele ismeretlen lehetőséggel – az ÉLET.

Az Élet ahogyan Élhetnél…

 

Minden vágyad, hogy a tó tükre maradjon sima és tükrözze a csodálatos eget, hogy lásd a gólyát, a kígyót és minden mást, hogy mikor akarnak lecsapni rád…

A nádas legyen mozdulatlan – a szél csak akkor fújjon, eső csak akkor essen – amikor Te akarod… Ne érjen kár, meglepetés, természeti katasztrófa… minden maradjon biztonságos, átlátható…

Általad kezdeményezett és általad irányítható legyen minden változás a birodalmadban…

.

béka

.

Vagyis, semmi változás ne történjen az akaratodon kívül, ami ezt a mozdulatlan képet megváltoztatja. Ezért nem engeded meg, sem magadnak sem másnak, hogy beleugorjon a tóba és felkavarja, megváltoztassa az állóvizet… Csak ülsz a parton, kiszáradva és csak azt eszed, ami arra jön vagy amit eléd tesznek… és néha-néha nagyon óvatosan megmerítkezel az ÉLTETŐ vízben, aztán gyorsan visszatérsz a javaid, biztonságod, felügyeletéhez…

 

 

Vannak olyan Béka birodalmak, melyek behódolnak valami náluk nagyobbnak gondolt rendszernek, elképzelésnek, teóriának, hogy birtokaikat megtarthassák, bővíthessék…és uralkodjanak a megszerzett javak, titulusok és emberek felett…

 

..és vannak olyan Béka Királyok is, akiknek már rég elveszett a koronájuk csillogása, méltóságuk, önbecsülésük, becsületességük…. De még mindig őrzik a Tó-Tükör mozdulatlanságát és a többi birodalomtól való rettegésüket csak a saját alattvalóik megszégyenítésével, elnyomásával tudják levezetni…

 

…és persze vannak olyan Békák is, akik egész nap keseregnek, bántják magukat és másokat hibáztatnak, azért mert se a nádas, se a tó nem látszik, csak az évek alatt kinőtt tüskebokrok korhadoznak a kiszáradt mederben…

 

Rengeteg féle-fajta Béka van.

A rossz hír, hogy annyiféle, mint ahány fajta Ember.

 

A jó hír pedig, hogy:

A Természetben nincs ilyen.

.

béka

.

 

Minden Béka tudja, hogy nincs saját Tava, semmit sem birtokol – ezért MINDEN az övé.

Az összes tó és pocsolya… az összes nádas… és minden víz, amiben fürdik, boldoggá teszi… Nem felügyeli és irányítja a többi Békát, nem sajátítja ki és nem őrzi tulajdonaként a dolgokat…

Nem retteg megmerevedve, előre a gólyától – minden pillanatban élvezi, ami VAN.

Szereti nézni a tó tükrében az eget – de pontosan tudja, ha felnéz az Égre, akkor nem egy visszatükröződő szeletét látja – hanem az egészet :)

 

A Természetben élő lények sokkal magasabb rezgésszinten rezegnek, a birtoklásnál, halmozásnál, félelemnél, haragnál, irigységnél, szabálykövetésnél, számonkérésnél, önmarcangolásnál, önbecsapásnál, mások becsapásánál és önző uralkodásnál….

 

A Természet lényei, nem őrzik a félelmeket, illúziókat.

A SZERETET Áramlásában ÉLNEK – az elfogadás és elengedés körforgásában.

Csupán az emberek egy része felejtette el, hogy mindannyian a Természet gyermekei vagyunk és hiszi – teszi – éli a félelemkeltésen alapuló birodalmak törvényességét.

 

 

Ez az ÉV az Ember számára, az Illúziók felismerésének és elengedésének Éve.

A Természethez, a Szeretethez, az Élet valódi áramlásához visszatérés ideje.

 

Arról szól, hogy az öt érzékszerved becsap. A racionális világképed félelem alapú.

A tó partján lévő dolgokat duplán látod, míg az Égnek csak egy apró darabkája látható a tó-tükörben… az viszont oly közelinek, elérhetőnek tűnik, mintha bármikor megérinthetnéd, magadévá tehetnéd…

De ez csupán illúzió… amit magaddal együtt szépen kiszínezve, Birodalomnak vagy esetleg önsajnálatban dagonyázva, sivárnak, kevésnek érezhetsz.

Minden tükör csupán egy képet mutat. Az általad alkotott “valóságod” képét – mely HA tele van félelemmel, teóriával, illúziókkal – akkor a tükörkép is ezt tükrözi vissza, ezt erősíti benned… NEM AZ ÉLETET.

 

Bárhogy is van – torzan látod az Életed.

Hisz a BIRTOKLÁSI JOGODRA és az öt érzékszervedre alapozott, racionális érzékelésed eleve hibás. Ezt az Önbecsapást képes vagy még megerősíteni, a gondolataid, érzéseid kavalkádjával… így történik, hogy az illúziók Tó-Tükrét vetíted ki magadból – és őrzöd körömszakadtáig szilárdnak – a valóság felismerése helyett.

 

IDÉN…

Összeomlik mindenki, aki azt hiszi, azt felügyeli, azzal azonosítja magát, hogy BIRTOKÁBAN van valakinek vagy valaminek…

Ide tartoznak, kapcsolatok, üzletek, munka, pénz, tudás, párkapcsolat, barátságok, titulus, beosztás, ház, stb. – minden ami eddig az öt érzékszervvel mérve, színtelen, szagtalan, érinthetetlen, beláthatatlan, íztelen, hallhatatlan, személytelen, hazugságra épül az ÉLETÜNKBEN – az összeomlik….

 

Megmarad minden, ami SZERETET alapon működik: a színes kapcsolatok, az illatos Természet, az igaz üzletek, a szeretettel végzett munka, a tiszta kreativitásból megforgatott pénz, az egymást megérintő és megemelő párkapcsolat, az egymást meghalló, megértő barátságok, a másokat segítő titulus, a másokat nem eltipró beosztás, a Lélekkel teli ház, stb….

 

A Nagyapám mondta:

A magadhoz vagy máshoz rendelt dolgokban, (tárgyakban, szavakban, ideákban) – megelevenedik egy Élet.

 

Ezt Teremtőként hívod Életre, azzal hogy megnevezed. Te Teremted tovább, azzal hogy a birtokába adod, hozzá rendeled magadhoz vagy máshoz.

 

A magadhoz vagy máshoz rendelt erő, élteti azt, amit „megneveztél”… (béka vagyok… van egy tavam… szegény vagyok… uralkodó vagyok… nem tudom megcsinálni…  nincs szerencsém… mindenki elhagy… a betegség halálos… bárkit becsaphatok…  belehalok, ha elhagy… én vagyok a legszebb, legokosabb… stb…)

 

A lényeg viszont ez:

Mindegy, hogy milyen ideáknak adsz energiát, életet – egyik sem Te vagy!

 …és egyik sem a TE Életed! Csupán a teremtményeid, akiket az ÉLET helyett Éltetsz.

 

A kunyhód vagy a palotáid – Nem Te vagy.

A jó vagy rossz párkapcsolatod – Nem Te vagy.

A gyereked, párod, főnököd, anyósod, ellenséged, barátod élete és a hozzád való jó vagy rossz viszonyulása – Nem Te vagy.

A munkád vagy a munkanélküliséged – Nem Te vagy.

A tested, betegségeid, gondolataid, érzéseid…pénzed…birodalmad…- Nem Te vagy.

 

…és folytathatnám… de egyik sem Te vagy…és egyik sem a TE Életed!

 

Mert NINCS olyan, hogy a „Te Életed” vagy Kis Pista élete, meg XY élete, meg Gipsz Jakab élete…

.

Az ÉLET VAN és ugyanaz az ÉLET áramlik át minden Lényen, a Természet körforgásában.

 

Egyedül az Ember képes arra, hogy illúziókat gyártva és éltetve, elkülönüljön a SZERETETTEL TELI ÉLET ÁRAMLÁSÁTÓL, azzal hogy FÉL, ezért halmoz, birtokol, minősít, rangsorol, uralkodik és félelemben tart másokat…

 

Összefoglalva:

Ez az ÉV sem követel senkitől áldozatot!

Csupán lebontja mindegyikünkről a magunkhoz vagy máshoz rendelt birtokviszonyokat, titulusokat, címkéket, illúziókat, történéseket… és beleállít a nagybetűs ÉLETBE, a JELENBE, a SZERETETBE…

 

Kell-e birtokolnod, kisajátítanod, félelmet keltened vagy félelemben élned, ha Te magad VAGY, a minden Lényen átáramló ÉLET?

(tudod, mint a mesében… a tenger cseppje, nem csak 1 csepp a tengerből – hanem egyetlen cseppben az egész Tenger) :)

 

Utóirat:

 

Tudod-e?

Az ÉLET, maga a SZERELEM – és csupán a Figyelmünk és a cselekedeteink harmóniájára van szükségünk, hogy benne maradjunk az Áramlásban (ne pedig a magunk teremtette illúzióinkat éltessük) :)

 

 

2022, a számmisztika szerint hatos év: a SZERELEM Éve – a Szerelemben születő párkapcsolatok, alkotások… a kreativitás, spontaneitás és a szívbéli döntések ideje  :)

 

A SzerElem – az ötödik elem.

A Szer – azt jelenti Törvény. A jóból jobbat törvénye.

 

Ez az Év nemcsak a szerelmes emberek egymásra találásáról szól, hanem a Szerelem állapotában élhető ÉLETRŐL, amibe minden beletartozik, az egyszerű mosogatástól a munkánkon keresztül, egészen a Szerelmeskedésig :)

.

párok

.

A SZERELEM egy magas rezgésállapot, amihez szeretetteljes cselekvés társul, mely nem függ senki mástól, bennünk VAN és áramoltatni, kiterjeszteni tudjuk a szívünkön keresztül a környezetünkben és az egész Világban…

Bearanyozza a munkánkat, a Teremtéseinket, a Női és Férfi minőségeket, a döntéseinket és elvezet sok másik ugyanezen a rezgésen ÉLŐ Emberhez.

 

A Szerelem állapotában összeolvadnak, átminősülnek, megtisztulnak az energiák – nincsen szégyen, előre gyártott teóriáknak megfelelés, elvárás, birtoklás, akarás, anyagi haszon, érdek… nincsen félelem, biztonságra törekvés, játszmák… Nincs benne a múlt érzelmi szenvedése…nem kell vigasz… nincs hiány, magány, üres testi vágy…

 

 

Minden spontán, belülről jövő fényességben ragyog. Szégyentelen természetességgel, jelen vagy abban, amit csinálsz… eszedbe sem jut, hogy máshol kéne lenned…

Időtlen VAGY, mert mindig a JELENBEN VAGY és minden pillanatban hálát érzel, azért ami VAN, azért hogy létezel…

Semmit sem birtokolsz és mindened megvan.

 

Amikor Szerelemmel elárasztod a Lelked, a Tested felszabadítja az illúziók, történetek, szenvedések alól a sejtjeidet.

Megnyílik az örömre, elfogadásra, megbocsátásra, önkifejezésre, alkotásra, intuícióra, gyógyulásra való képességed. A test – lélek – szellem, Isteni hármassága újra kapcsolódik a Lényeden keresztül a Földdel és az Éggel. A kint és a bent összeforr a fenttel és a lenttel.

 

Megengedésre kerül a MINDEN, a BÁRMI, ami lehetséges és ami lehetetlen. Feltétel nélküliségben ÉLSZ, mert az ismerten, a tapasztaltakon, a racionális szabályokon már felülemelkedtél…

Nincs MÚLT, nincsenek kétségek, ellentétpárok… nincs félelmetes vagy vágyaktól, másoktól függő Jövő…

Elfogadtál mindent – EGYBE SZERETTED MAGADBAN, a Világ összes dualitását – és MOST, Teljes VAGY, mert mindennel Szerelemben VAGY.

ÖnMAGadra találtál.

…és már tudod…

Örökké változó ÉLET VAGY.

SZERELEMBEN áramló Minden VAGY egyszerre  :)

 

angyal és ördög

 

Ennek a SZERELEM ÁLLAPOTNAK a rezgése, minden pillanatban kapcsolódik Veled, benned ÉL… lüktet… duruzsol és hívogat, hogy magába fogadjon és a megtisztult ÖnMAGaddal EGYÜTT térjetek vissza EGYKÉNT az ÉLET ÁRAMLÁSÁBA.

 

 

Az a kérdés, elengeded-e ami nem Te vagy… ami nem a Te Életed… és megengeded-e, hogy az ÉLET, a SZERELEM, magába fogadjon és EGYÜTT ÁRAMOLJATOK?

 

.

.

.

Szeretettel:

Mátyás Anita

– 2022 –

.

.


   aug 20

A hazugság drogja

Az Égadta Világban minden drog, ami függőségben tart Téged.

Ilyen a hatalom, uralkodni vágyás, a kéjvágy, a félelem, a fájdalom, a zabálás, az alkohol, a cigaretta, a kapcsolatfüggőség, manipuláció, az „igazság teóriák a fejedben” (szépnek, jónak vagy rossznak kell lennem, hogy boldoguljak a világban)… és még rengeteg más dolgon kívül, ide tartozik a hazugság is.

 

Elsősorban az olyan hazugságok, melyek elhagyják a szádat, szavak formájában rezgéseket indítanak el, amelyek hamis reményt, nagyszerűséget vagy teljes földbedöngölést adnak a többi Embernek, illetve MAGadnak.

.

szinház a fejedben

.

Másodsorban, a ki nem mondott szavak, gondolatok, melyekkel megítéled, elítéled, lehúzod vagy megszépíted a valóságot – mert szóban nem mersz konfrontálódni, tisztázni a helyzetet, elmondani a félelmeid, bizonytalanságod….., jelen pillanatnyi valóságát.

…és lehet ez, a csak magadnak, magadról – nap mint nap megerősített, drámaként megélt esemény vagy teória felidézése is a múltadból…

 

Minden hazugságunk kiindulópontja ez – nem vagyok elég jó…

…és ahelyett, hogy cselekedeteidben, szereteted kisugárzásában kezdenél „jó” lenni, elkezded szavakban jónak, szépnek, okosnak, gazdagnak, szegénynek, betegnek, kirekesztettnek, áldozatnak….. előadni magadat…

.

szinház

.

Ilyenkor nem MAGadat Szereted, hanem azt a szerepet, ami miatt mások elfogadnak, segítenek, támogatnak. Önszeretet helyett a megfelelést, alárendelődést vagy a félelemkeltő felsőbbrendűséget választod.

Megfelelsz a szerepeidnek, amivel energiát nyersz a kapcsolataidban…

Áldozat-szerep

Megmentő-szerep

Elnyomó-szerep

(…és persze ezekben a szerepekben és ezeken kívül is, rengeteg drámaszakkörös alakítással rendelkezel- rendelkezünk mindannyian)

Mondom másként:

ÖnMAGunk elfogadása, megismerése és szeretete helyett, arra fordítjuk az időnket és energiánkat, hogy mások energiát adjanak nekünk… pénzt, szeretetet, elfogadást…hálát…figyelmet… bármit… (amiről azt gondoljuk, hogy most azonnal, ÖnMAGunknak azt nem vagyunk képesek megTeremteni, mert nem vagyunk elég jók…)

ÉRDEK miatt hazudunk – ami csúnyán hangzik, (és sok családban bűnnek számít)  – ezért álruhába, szép színes köntösbe bújtatott, jól átgondolt, önmagunknak megmagyarázott, hihető történetté gyúrjuk és már magunk is elhisszük. Ideológia gyárat nyitunk és már csak ezt felügyeljük… erre fordítjuk a figyelmünket, energiánkat, ebbe kapaszkodunk, erre hivatkozunk. Érdekünkben áll felügyeletet gyakorolni az ideológiáink megvédésére, megszépítésére…  ezért bezárjuk magunkat a saját teóriánkba és hazudozunk tovább….

.

félelem

.

Nem így születünk, mégis gyerekkorunkban már megtanuljuk lemásolni másoktól a hazugságot, az önbecsapást, mert megtapasztaltuk az értéktelenség érzését átélni. Akit a családban, iskolában, munkában, párkapcsolatban…stb… naponta a saját értéktelenségére figyelmeztetnek – az nagyon jól megtanul hazudni. Kőkemény túlélő programmá alakítja az egész Életét, annak eltussolására, hogy ki ne derüljön önmaga és a Világ előtt sem – hogy azt gondolja magáról, „nem vagyok elég jó”

Micsoda paradoxon, hogy aki a leginkább titkolja azt hogy nem tartja elég jónak magát, az kezdi el elnyomni, eltiporni, megalázni, kihasználni, manipulálni az embereket a szavaival, tetteivel…

.

rab

.

A hazugság drog.

Minél többször, minél több embernek adagolod, annál függőbb leszel tőle.

Amíg önmagad legnagyobb félelmét ŐRZÖD (nem vagyok elég jó… nem vagyok méltó a szeretetre…) addig te vagy a saját gondolataid, legnyomorultabb RABJA. A saját eljátszott színjátékod a boldogtalanságod, szeretetlenséged, betegséged, együttérzés kicsikarásod, segítség álruhájába bújtatott haszonlesésed rabja vagy…

 

Tudnod kell, hogy a múltad, a legerősebb drog, ami függőségben tart – erre használod tompítónak, fájdalomcsillapítónak, a hazugság drogokat, hogy ne érezd az értéktelenséged minden nap…

Szeretetlenség, értéktelenség tévhite miatt, drogozod Magad.

 

Önbecsapással kezdődik…

– Nem merem… nem tudom… képtelen vagyok…

– Ráérek holnap elkezdeni a fogyókúrát…vagy majd elsején… (aztán sosem kezdjük el)

– Most nem alkalmas megmondani, hogy már nem szeretem régóta és szakítani akarok… (aztán 1-2… 10-20 évig nyomorítjuk egymás életét a szeretetlenségben)

– Kibírom én szeretet nélkül is, hiszen egyébként anyagilag megvan mellette mindenem…

– A gyerekeknek az a jó, ha családban nőnek fel…

– A nőnek tűrni kell…

– Az idő mindent megold….

– Nem mondom meg amit meg kellene beszélnünk, mert akkor kiabálás, sírás lesz és én (a hős) inkább a Békét választom…

– Kicsi vagyok, gyenge és kiszolgáltatott, nem boldogulok nélküle…

– Együtt többre megyünk…

– Ha elhagyom, belehal…

Stb…

 

Ezek jó kis önáltatások, ki nem mondott hazugságok… a legtöbbjüknek a tanult, mára már kőbe vésett hitrendszereink az alapjai – amit örökül kaptunk a „tanítóinktól”.

Az idő haladtával egyre jobban marnak belül, teljesen megnyomorítva a Lelkünket és szép lassan megbetegítik, megölik, koporsóba kényszerítik a Testünket …

.

koporsók

.

Hagyd abba!

Egyszerűen hagyd abba.

Kezd el SZERETNI Magad és nem kell többet hazudnod.

Lesznek elvonási tüneteid, amint elkezded megtisztítani az Önmagadról alkotott képet és felvállalod Önmagad…

Felerősödnek a félelmeid, hogy elhagynak azok a kapcsolataid, amelyek neked fontosak…

Ne aggódj… ez így lesz!

A hazug kapcsolódások ideje lejárt.

 

Amikortól, Te szavakban kifejezed azt a tiszta minőséget, Aki valójában vagy, MINDEN ami hozzád tartozik, ami kapcsolódni szeretne tisztán a Lényeddel, az elindul feléd.

 

.

az ígéretek labirintusa

.

A legismertebb hazugságdrog – az ígérgetés.

 

Minden ígéret hazugság, amikor tettek nem követik…

 

Miért?

Mert megnyugvást adnak a szavak és a jövőbeni remény illúzióját keltik.

 

Mi történik, amikor valaki ígér nekünk?

Megnyugszunk.

 

– Szeretsz?

– Szeretlek! Örökké szeretni foglak!

.

.

– Megveszed nekem ezt a cipőt?

– Megveszem!

 

…és hálásak vagyunk… és ezt a hálát kiárasszuk a hazudós felé és feltöltjük vele… Amikor tényleg érezzük a hálát és túlcsordulunk a szeretettel, akkor a hazudóst is elönti a szeretet – Nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel, nem meri megélni (hiszen értéktelennek tartja magát – és ezt nem meri felülírni) inkább ráígér, hogy kapjon még ebből a hálából…

 

– Veszek a cipőhöz egy táskát is….

 

…és mi ezt egy újabb hála és szeretet érzésével honoráljuk…

 

– Elviszlek Olaszországba nyaralni….

 

-…ésatöbbi …

 

De igazából nem történik semmi, csak az ígéretek lesznek egyre nagyobbak és a hozzájuk kapcsolódó történetek lesznek egyre cifrábbak – mert ugye azt mindenképpen meg kell magyarázni, hogy a cipő még mindig nincs meg….

 

Aztán rádöbbenünk, hogy a „szeretlek” sem volt igaz, csak mi hazudtunk magunknak és azért nem dobtuk ki a hazudozót, mert olyan dolgokat ígért, amitől ÉRTÉKESNEK, kitüntetettnek, figyelemre méltónak, éreztük magunkat és ez nagyon-nagyon-nagyon jó érzéseket keltett bennünk. Pont olyan felemelő érzéseket, amiket önmagunknak nem aduk meg…

 

Persze a végére már a sok ígéret pénzbeni ÉRTÉKE is olyan nagy, hogy nem akartuk elijeszteni a bizalmatlanságunkkal, vádaskodással AZT, aki olyan nagyon meg tudott nyugtatni azzal, hogy milyen gazdagok és boldogok lehetünk ebben a kapcsolatban.

 

…és amikor MAGunkba nézünk, mélyen, őszintén és már nem a másikban keressük a hibát, a hazugságot, akkor szembesülünk a valósággal: Mi nem szeretjük Magunkat… mi akartuk azt hinni, hogy olyan értékesek vagyunk más szemében, hogy megajándékoz cipővel, táskával…. nyaralással… miközben, titkon azon rettegtünk, hogy „nem vagyok elég jó… nem biztos, hogy megérdemlem…”

Mivel nem mertük megbeszélni, kimondani a kétségeinket, ezért ezeket a szőnyeg alá söpörve hinni, bízni akartunk az ígérgetőben és már mi vágytunk rá, hogy megnyugtasson, vagyis még-többet és még-többet ráígérjen – hogy elhiggyük, hogy szerethetőek és értékesek vagyunk….

…és annyira akartuk ezt a „szerethető és értékes vagyok” képet fenntartani, hogy a világ minden kincséért sem mutattuk magunkat „rossznak”, türelmetlennek, kérdőre vonónak, elégedetlennek, vádlónak, félelemben, bizonytalanságban lévőnek….

 

Hmmm….

MINDIG kiderül.

…az ígérgetés hazugsága is és hogy Vele szemben voltak elvárásaink, nem Önmagunkkal szemben…

 

Az ígérgető hamarosan tovább áll (szó nélkül vagy drámával) és új energiaforrást keres… vagy rádöbben, hogyha Szereti Magát, akkor nincs szüksége hazugságokra, külső megerősítésre, szeretetre, hálára, hogy ő milyen nagyszerű és milyen sokat tud adni…

 

Aki adni akar, az ad.

Nem ígér.

Nem gyárt történeteket.

Önmagát adja.

 

Persze vannak, akik végighazudják minden üzleti és magán kapcsolatukat – életformát csinálnak abból, hogy önmagukat és másokat ígéret-drogokkal táplálnak …- de azokat, akik Szeretik ÖnMAGukat, nem tudják az ígéreteikkel lenyűgözni, mert nincsenek rászorulva tettek nélküli, szavak adta nyugalomra…értékekre… boldogságra…

 

Az igazi nyugalom érzése belülről fakad – nem mások szavaival érkezik – az Önmagunkkal való őszinteségünk következménye.

 

Összefoglalva:

Két, Önszeretet nélküli ember kapcsolódásakor (akik kívülről várják a megerősítést, hogy ők értékesek, jók, szeretetre méltók) csak hazugságokon, játszmákon, alapuló kapcsolódás lehetséges.

Ami idővel jó nagy nézettségű és drámában végződő, 3D-s színdarabbá növi ki magát….

 

.

álarcok a hazugságainkhoz

.

Leggyakoribb hazugságok…

Önmagadnak hazudni (nem vagyok elég jó)

Csendben maradni (nem konfrontálódni)

Ígéretet hazudni (adok neked…….)

Szépet hazudni (jó a hajam? – csodás! (pedig nem.))

Megtenni és letagadni (te loptad el a sört? – nem. (pedig de))

Megtenni és másra fogni (te loptad el? – nem, a Józsi volt)

Nem tenni de azt mondani, hogy igen (elutaltad a lakbért? – igen (pedig nem))

Stb…stb….

 

Amíg hazudsz Magadnak vagy bárkinek, addig NINCS IGAZI

Család

Társ

Barátság

Munka

Üzlet

Közösség

Hűség

Gyógyulás

Öngyógyítás

Önazonosság

Szeretet

Bőség

Boldogság

Felelősségvállalás

Tudatosság

Rezgésszint emelkedés

Stb…stb…

…és nincs igazi kapcsolódás a testtel – lélekkel – szellemiséggel sem…

 

Hiába a sok tanfolyam, meditáció, guru-követés, időutazás, spiri képesség, titulus, szintlépés, megvilágosodás, változás……stb…….. kipróbálása, gyakorlása, megszerzése  – amíg MAGaddal nem vagy őszinte, elfogadó, szeretetteljes, mással sem tudsz az lenni – és nem tudsz Tiszta kapcsolatokat, Szeretetteljes Életet Teremteni MAGadnak.

.

.

.

Miért írtam a hazugságokról ennyit?

Mert az önbecsapások, hazugságokon alapuló kapcsolódások most kiderülnek, felszínre törnek…. és ha ugyanazt tesszük mint eddig – ránk dőlnek, eltemetnek, elnyelnek minket – megakadályozzák a továbblépésünket, fejlődésünket – a magasabb minőséghez való, TUDATOS, belső kapcsolódásunkat.

 

Augusztus 8.-án beléptünk a Kék Páva holdhónapjába, az Igazmondás idejébe :)

.

kék páva

.

Az Év energetikája már eddig is sok kapcsolatunkat megtisztította vagy levágta rólunk, de MOST a múlton való jajgatás helyett, Önmagunk Igaz Hangját kell megtalálnunk, ami segíti a további Tisztulásunkat és visszaadja az Életerőnket.

Folyamatosan szembesülünk az eddigi hazugságainkkal… illetve mások hazugságaival és lehetőséget kapunk minden kapcsolatunk rendezésére.

Elsősorban az Önmagunkkal való bensőséges, Szeretetteljes kapcsolatunk létrehozására… amivel Teremteni tudunk.

Az egész év abban segít nekünk, minden változásával, történésével, hogy feloldjuk ezt a gyerekkorban megismert, megtapasztalt, hazugság-hiedelmet, hogy: „nem vagyok elég jó”- és beleálljunk végre őszinte szívvel, a saját Isteni minőségű, TISZTA Életünkbe :)

MOST

Pont elég jók, erősek, bátrak vagyunk, hogy letegyük a hazugság drogját.

 

.

csillaghullás :)

.

CsillagEső Éve van.

Csillaghullás ideje.

A fizikaiban is láthatóvá vállnak a Szellemiségünk csillagai.

Kapcsolódni akar velünk az ősi tudásunk, a belső sugallataink, a Földre hozott feladataink, a hallhatatlan lényünk, az Öngyógyító képességünk,  …. és minden más Csillagokba rejtett szellemi kincsünk…

 

A jelek, az üzenetek, a megváltozott kapcsolatok, élethelyzetek, tisztulások, szembesülések,  félelmek,  mind azért vannak, hogy az önvizsgálaton, elengedésen és megbocsátáson keresztül visszatérjünk a Szeretethez. Ahhoz a fényes belső tisztasághoz, ami belőlünk indul ki – és ahogyan bent úgy kint is – megfényesíti a fizikaiban az összes Teremtésünket.

.

minden körülmény a mi teremtésünk

.

Mert minden a fizikai környezetünkben – a mi Teremtményünk.

Ahogy fényesedünk belül, úgy fényesedik a kinti Világunk is.

A hazugság programjaink megértése, elengedése eljuttat, az igazi tisztuláshoz. Önmagunk megvilágításával, fénybe borulunk… igaz szavainkkal, igazi gyógyulást, igazi barátokat, társakat vonzunk az Életünkbe.

 

.

a hang csodája

.

A HANG az a csodánk, amivel kifejezhetjük a szívünket – az Isteni Öngyógyító Erőnket.

 

A hangok, hatással vannak az egész Lényünkre. A szeretettel kimondott szavak (magadnak vagy másnak) az EGÉSZ-S-ÉGet erősítik.

Amikor tudod, hogy hazudni fogsz (bármilyen helyzetben) azt is tudnod kell, hogy nem szereted Magad, tele vagy félelemmel, szeretetlenséggel, akarással és vágyakozással, hogy higgyenek neked… bizonyítási vággyal, hogy igaz amit mondasz…- ilyenkor HIÁNYBAN vagy – NEM vagy Szeretetben!

Rombolod az Életenergiádat – és Másokét is!

 

Az IGAZ dolgokhoz őszinteség kell, mert elveszik az EMBER LÉNYEge – az Ember-S-Ég-e – a hazugságok miatt.

.

csillag-pár

.

Ébreszd fel magadban a SZERETETET!

Énekelj, zenélj, táncolj, mondj Hálát az Életedért minden nap :)

Élvezd a Tiszta Hangodat… a Tiszta Kapcsolataidat…

 

Ez most a feladat.

Nagyon könnyű :)

Így jutunk újra, az igaz szavakon keresztül, a gyógyuláshoz, a Szeretet Tisztaságához… ahol minden percünk, minden lélegzetvételünk, minden kapcsolódásunk ÉRTÉKES és méltó ÖnMAGunkhoz …

.

Értékes VAGY!

.

 

…a világnak csak a te gyógyulásodra van szüksége, hogy meggyógyulhasson…

– A csodák tanítása –

 

Szeretettel:

Mátyás Anita

2021

.

.


   ápr 27

Izzó vággyal Élni

A vágyakozás és az „izzó vággyal élni” egymásnak ellentmond.

Izzó vággyal élni az Életedet, az NEM azt jelenti, hogy vágyakozol egy magasabb fizetésre… egy jobb párkapcsolatra… tárgyakra… hírnévre… hatalomra… szexre… tudásra… szerelemre… egészségre… szép, formás alakra… barátságokra… vagy bármi másra, amit hiányként „megszenvedsz” az Életedben!

.

A L E X A N D E R • U S T I N

.

Izzó vággyal élni az Életedet, annak a Rajtad átáramló Életenergiának, örömnek a felismerése és használata, amely a testeden keresztül fejezi ki magát… mosolyban, simogatásban, mozgásban… szavakban, tettekben, elfogadásban, egészségben, megbocsátásban, elengedésben, Önmagad és mások felemelésében, Szeretetben… Szerelemben…

 

Izzó vággyal élni, azt jelenti, hogy TUDOM, hogy Élek… és pont annyira vagyok az ÉLET része, amennyit megélek belőle…

TUDOM, hogy Teremtő vagyok és az ÉN felelősségem az ÉLET ÁTÁRAMOLTATÁSA a testemen, a kapcsolataimban, az egészségemben… és minden másban…

.

Kép Valentin Rekunenko

.

Nem kötöm meg az Áramlást, nem szűkítem le, nem ragaszkodom a dolgok megtörténéséhez vagy meg nem történéséhez, hogy én csak akkor leszek, boldog, elégedett, békés, szeretetteli – ha konkrétan azok a dolgok történnek (vagy nem történnek) amit én AKAROK, amire én vágyakozom…

 

Nem vágyakozom, nem a hiányban élek – hanem izzó vággyal ÉLEM az Életem minden cselekedetét, történését, mindent ami VAN, megtapasztalom, de nem ragadok bele.

 

Az Életörömöm, az Életszeretetem – nem a körülményeim, a törvénykezések, a „véletlen adódó jó vagy rossz helyzetek” függvénye, hanem Belső állapot.

Állapot, amelyben az ÉLETET Éltetem izzó vággyal – az ÉLET sokszínűségét, mindenféleségét Éltetem és hagyom átáramolni MAGamon, mert az ÉLET rajtam keresztül működik.

Úgyhogy mindig én Teremtem, hogy a Belső állapotomból, az Életörömből, Önmagam szeretetéből, működtetem-e az életemet vagy a külső állapotokra fogom, hogy az életem hiányos, nem működik…

 

A nagybetűs ÉLET mindig átjár, megújuló energiával feltölt – amennyire TE nyitott vagy a Bármire… vagy a Mindenre… esetleg a Mindegyre… – olyan mértékben jár át Téged, olyan mértékben működik rajtad keresztül – Veled együtt.

…és ezt a nagybetűs ÉLETenergiát TE fejezed ki a testeden keresztül.

A test, nem az ÉLET.

Az ÉLET viszont átjárja a testet, ha megengeded neki. Ha nem korlátozod a régi-röghöz-rögzített hitrendszereiddel, félelmeiddel, halmozásoddal, alkukkal, minősítgetéssel, irigységgel, haraggal, szeretetlenséggel, a megbocsátás hiányával…

Ha megengeded az áramlást, kifejezed a testeden keresztül, hogy mennyire Szereted az ÉLETET… mennyire Szereted a saját életedet…. a saját testedet… és minden mást, ami az életedben jelen van… – akkor új impulzusok, ötletek, emberek, gondolatok, lehetőségek érkeznek az Életedbe :)

 

Milyen állapotban van a tested?

Vajon, hányszor voltál HÁLÁS NEKI, hogy működik, dolgozik, tesz-vesz, kommunikál…?

Hányszor gondolsz rá Szeretettel egy nap?

 

Ha NEM engeded meg az ÉLET áramlását, a Szeretetet – egyre betegebb, lassúbb, fájóbb elmével és testtel, tudod csak kifejezni az ÉLET energiáját az Életedben.

 

És ez nem az ÉLET hibája. Nem azért történik, mert az ÉLET hozzád nem kegyes vagy pikkel rád!

 

Azért történik, mert a vágyaidat, akarásaidat AKAROD megélni, hogy boldog legyél és nem tölt el boldogsággal az amit az ÉLET megad neked minden nap.

Például, hogy Élsz… lélegzel… tudsz járni… beszélni… és még folytathatnám…

 

De Te mást akarsz…

.. Szeressen a Józsi…

… Ne hagyjon el a feleséged…

…legyen több pénzed…

…egészséged… munkád… barátod… gyereked…

 

ÉS

Elfelejtesz Hálás lenni, azért ami VAN.

 

Az idődet arra szánod, hogy félsz:

Nem szeret a Józsi

Elhagy az asszony

Nincs pénzed… egészséged… munkád… barátod… gyereked…

 

Illetve, ha ma szeret a Józsi…és veled van az asszony… és van pénzed…munkád… egészséged… barátod… és éppen babát vársz – akkor attól félsz, hogy:

Egyszer majd nem fog szeretni a Józsi…

Egyszer majd elhagy az asszony…

Egyszer majd nem lesz pénzem… egészségem… barátom… munkám… gyerekem….

 

Félelemben soha nem vagyunk az ÉLET áramlásában.

Félelemben nem Élünk, csak az életfunkcióink működnek.

Félelemben nem tudjuk Szeretni sem MAGunkat, sem Másokat.

 

Ilyenkor a saját Életünkben sem vagyunk jelen. Viszont a testünkön keresztül, jól láthatóan, pontosan kifejezzük, hogy lekorlátoztuk az ÉLETET….és az életünket is….

–        kis levegőket veszünk…

–        meghajlik a hátunk, testünk…

–        sírunk… rettegünk…

–        ellustulunk, nem mozgunk… megbetegszünk…

–        félünk kimozdulni egy fájdalmas élethelyzetből…

–        nem vesszük észre a Világ, a Természet, az Emberek és Önmagunk csodálatosságát – nem vesszük észre az ÉLETET – nem vesszük észre, hogy nem Éljük a saját Életünket a félelmeink miatt…

.

nagy utazás

.

Az ÉLET maga a Lélek bennünk. A Végtelen, mindent magába foglaló SZERETET.

Igazából ez vagy TE – Amikor a Lelked vezet.

Amikor megengeded, hogy vezessen.

Ilyenkor NEM vagy vágyakozásban, hiányban és akarásban, hanem TUDOD, hogy Teremtő vagy.

 

Amikor a Lelked szerint Élsz, akkor átjár a nagybetűs ÉLET és izzó vággyal Éled az életed, elfogadva mindent ami VAN….

S ebből a VAN-ból kiindulva – Hálával telten – Társ-Teremtője leszel az ÉLETNEK, ami megnyilvánul Benned és általad továbbáramlik korlátozás nélkül Mindenkihez.

 

Mi az a VÁLTOZÁS, amit létre szeretnél hozni MAGadban… magad körül… vagy a Világban?

 

Ezt az áramlást csak Te tudod létrehozni… és TE vagy az egyetlen aki lekorlátozhatja, megvonhatja Önmagától az ÉLETET, a Szeretetet.

 

 

Mindig tudnod kell: ki vagy Igazából… mi viszi előre az Életed… és mi gátolja, hogy izzó vággyal ÉLJ…

 

Mindig tudnod kell: kivel ÉLSZ és hogyan kapcsolódsz…

 

Mindig tudnod kell: rendbe tenni az ÉLET Áramlását a testedben…

 

Életbe – Avatás.

Élet – Beavatás.

Elkezdődött…

Lépj be.

Nincs olyan, hogy nehéz vagy könnyű… csak olyan van, hogy beleállsz vagy sem…

 

Kívánom, hogy izzó vággyal, állj bele az ÉLETBE, hogy a saját Életed Teremtője légy :)

 

Szeretettel

Mátyás Anita

– 2021 –

.

 


   jan 25

CsillagEső… Csillaghullás Éve…

A Természet új Évköre 2020. december 21.-én a Téli Napfordulóval indult és 2021. december 21. Téli napfordulójáig tart.

Ez az Év, a Nagyapám Legendáriuma szerint – CsillagEső, Csillaghullás vagy Tűzszekerek Éve…

.

Vajon mit hoz nekünk?

.

CsillagEső

.

Emlékszel az első Szerelmedre, aki Nem-et mondott Neked? Aki visszautasított, nem fogadott el és nem akart veled járni?

Emlékszel, hogy meddig reménykedtél… áltattad magad, mindenféle elképzelt jelekbe kapaszkodva, hogy amikor rád mosolyog akkor te „látod” hogy szeret, csak szégyenlős és nem mer lépni, megfogni a kezed vagy színt vallani… Ezért neked várni kell… biztatni… türelmesnek lenni… hogy megtörténjen a Szerelem nevű csoda Benne is, ami Benned ott lüktet és dübörög?

…és vártál… heteket, hónapokat, éveket és évtizedeket… de mégis NEM volt a válasz – szóban, szavak nélkül… vagy csak elkezdett mással járni… megházasodott… gyerekei lettek… meghalt…. – de sosem tükrözte vissza a Szerelmet, az eggyé válás csodáját, ami belőled kisugárzott felé…

 

Amikor rádöbbentél a „Nem” valóságára, összedőlt a Világ, elsötétült a Nap… lehullottak a Csillagok…és te csak sírtál… összeszorított szájjal néztél magad elé és reménykedtél tovább….vagy elhatároztad, hogy „ezt” soha többé nem akarod érezni….

 

Utáltad magad, hogy kevés vagy, nem vagy elég jó… utáltad őt, hogy nem fogadott el… és utáltad a Világot, Istent, hogy ezt hagyta megtörténni… és utáltad – nagyon-nagyon utáltad azt, aki „elszerette tőled”… akire rávetette szeme csillogását, féltő-óvó boldog tekintetét…

…és…

Emlékszel, azokra, akik lehozták neked a Csillagokat… megnevettettek… minden kívánságod igyekeztek teljesíteni – mégis nemet mondtál nekik?

Emlékszel, hogyan kacérkodtál velük… és a gondolattal, hogy milyen lenne, ha együtt élnétek?

Aztán nem tetszett a füle… a szájszaga… a pénztárcája… a múltja… vagy bármi más… Ezeket mind összegyűjtötted magadban és belekapaszkodtál az „okokba”, hogy mindenképpen vissza tudd utasítani, hogy meg tudj szabadulni a „rád akaszkodó… nem hozzád való… az elképzelt életed, szabadságát gátló… boldogságot, örömöt, nem minden életterületeden adni tudó” Embertől – akit nem tudtál szíved minden szeretetével elfogadni és szeretni.

 

Ugye látod, a hasonlóságot és a különbséget is a két történetben?

Az elsőben Te építettél egy Világot, ami összedőlt – és a másik szabadon Élhetett tovább, a saját választása szerint.

A másodikban valaki más épített egy Világot, amit Te porig romboltál, hogy a saját Életedet élhesd, amit elképzeltél magadnak.

 

Bár mindkét esetben észérvek, okok alapján született meg a végső döntés, hogy „nem-et” kell mondani a másiknak, mert a szabad, boldog Életet nem tudjuk elképzelni a másikkal Szeretetben, Szerelemben…

…vagyis…

Minden visszautasítás, arról az Emberről szól, aki nem-et mond. Neki nincs képe, elképzelése arról, hogy EGYÜTT is Boldogok lehetnek és Szerelemben Élhetnek!

Sosem arról, hogy a másik kevés és nem elég jó!

Pedig mi ezt cipeljük tovább… (van aki élete végéig)

Visszautasítottak, nem-et mondtak – tehát nem vagyunk elég jók, nem vagyunk szerethetők….

Nem igaz!

Csupán annyi történik, hogy a másik Ember nem ÉRZI azt a Szabadságot, Boldogságot, Szerelmet, a jelenlétünkben, amit Ő elKÉPzelt az ÉLETÉRŐL, a jövőjéről.

Teljesen MÁS rezgésszinten rezeg.

 

…és ugyanez igaz, amikor nem-et mondtak neked egy munkára… (vagy te mondtál nemet mások munkakeresésére)… egy piros biciklire gyerekkorodban… (vagy te indokoltad meg a gyerekednek, hogy miért nem kaphatja meg)… vagy kiléptél egy kapcsolatból (illetve más lépett le mellőled…)

 

Életed visszautasításainak történetei miről szólnak, (kapcsolat, munka, tárgy, teória…) az teljesen mindegy – elutasítást kaptál és az évek során át, ez sokszor ismétlődött…

Te pedig cipeled, a „meg nem felelés” fájdalmát, félelmét, a „nem vagyok elég jó” teóriáját és minden rezgését a zsigereidben.

Már előre félsz mindentől, hogy vissza fognak utasítani, hiszen már kőbe vésted önmagaddal kapcsolatban, hogy „nem vagyok elég jó”.

 

CsillagEső Évében, ezekkel a helyzetekkel újra és újra találkozni fogsz. Egészen addig lesz ez így, amíg meg nem érted, fel nem fogod… az új látásmódot magadévá nem teszed, hogy: más a rezgésetek… más az utatok…és mindig az a legjobb ami megtörtént –ami egy magasabb nézőpont szerint, azt jelenti, hogy: megfelelés nélkül és szabadon folytathatjátok az Utatokat, külön-külön…

Nem azért mert egyik kevesebb a másiknál és nem elég jó – hanem azért mert, nincs közös dolgotok!

 

Ez a legfontosabb ismétlődő tanítása ennek az Évnek.

Értékeld át, bocsásd meg és engedd el a „visszautasítások tragédiáit” és értékeld, a lehető legjobb dolognak, ami történt veled!

Ez óriási változásokat hoz.

A megbocsátás és elengedés által tudunk mindannyian visszatalálni a Szeretethez…a feltétel-nélküliséghez… a minősítés-nélküliséghez… Önmagunk Szeretetéhez.

 

CsillagEső Évében, amikor a Csillagok ezrei potyognak az égből, óhatatlanul összecsapódnak, letörnek sok-sok kiálló darabot egymásból… irányt változtatnak az ütközéstől és más utakon folytatják tovább saját útjukat.

 

Hidd el, semmi nem törhet le rólad, ami ragaszkodásmentes és Szeretet rezgésű!

Csak amihez ragaszkodsz, az tesz téged boldogtalanná – mert TE ezekkel, a hiány… a félelem… a fájdalom rezgésében tartod Magad.

Az emberek, tárgyak, teóriák, történések, NEM rezegnek a veled való összekapcsolódás során ezeken a rezgéseken (hiány… félelem… fájdalom… bizonytalanság…stb…) Te vagy az aki megfelelésben, bizonyításban, siker… elismerés…szerzés vagy a képzelt biztonság hajszolásában vagy – ezért generálod….és ezért nem tudod megszerezni vagy megtartani, az embereket, tárgyakat….

Hagyd abba!

Az Életből, annyi a Tiéd – amennyit Szeretetben ÉLSZ.

Senki más életével nem rendelkezel!

Senki nem fog megmenteni… neked kell visszatérned az Égi Tudáshoz és a saját Életed az Ég RENDJE szerint ÉLNI.

Erről IS szól a CsillagEsó Éve :)

.

A csillagokból születtünk

.

Mi a fontos most?

1.

Anyagi szint

A múlt elutasításait, engedjük el… ne cipeljük tovább azt a téves teóriát, hogy „nem vagyok elég jó… nem érdemlem meg… nem tudom… stb…”

Értsd meg, hogy mások, másik képet hordoznak a Szabadságról, Boldogságról, Szerelemről! Egész egyszerűen MÁS az utatok… más a rezgésetek… más az Életről alkotott képetek!

 

Ez az ÉV, a csillagtávolságból, a messzi és a tegnapi múltból itt maradt emlékeink Testi-Lelki-Szellemi kötéseit FELOLDOZNI segíti.

 

De csak segít ebben!

Neked kell változtatnod… megengedned… elindulnod…. Neked kell ezt eldöntened, hogy a Fény felé mész és a tisztulás, az Élet Áramlásába belépsz!

Elengedni a fájdalmat, sértettséget, mellőzöttséget, önmarcangolást, önbüntetést, szeretetlenséget…stb… minden megszakadt, ki nem teljesedett kapcsolatodat és minden meg nem kapott tárgyat, titulust, elismerést, tiszteletet, szeretetet illetően.

 

Tudatosan, egyszerre elengedheted mindet és megbocsátasz magadnak – másoknak a történtekért, múltért, képzelt és valós sérelmekért (mindenért amit cipelsz és éltetsz a gondolataiddal a mai napig) hogy újra a Szeretet rezgésében Élhess.

…vagy…

Az Év történései, eszedbe fogják juttatni, fel fogják hozni a mélyre temetett és a naponta emlegetett történeteidet – és újra szembesíteni fognak vele, (más emberekkel, más szituációban vagy ugyanazokkal…) hogy újra átéld és VÉGÉRVÉNYESEN értékeld MÚLTNAK ami elmúlt (és csak Te tartod Életben, a gondolataiddal, érzéseiddel, az állandóan véresre kapart emléksebeiddel… )

Mit választasz?

Mindent, Mindenkinek megbocsátani és Szeretetben Élni…

…vagy…

…mindent támadásnak, lekicsinylésnek, bántásnak venni, a múlt terheit és ismétlődéseit cipelve sírni, vádaskodni, másra mutogatni, harcolni, támadni, irányítani próbálni továbbra is másokat… és  önmarcangolásban, hiányban, félelemben, szeretetlenségben Élni, továbbra is ?

 

2.

Lélek szint

A Lélek, maga az Élet bennünk.

Szeretetből van.

A Forrása Önmagunkban keresendő… csak mi táplálhatjuk a Szeretetünkkel ÖnMAGunkat. Amit Önmagunknak adunk, azt tudjuk mások felé kisugározni, csak olyan embereket, helyzeteket tudunk bevonzani, amit kisugárzunk…

Az Életenergiánkat, ÖnMAGunkból és a szeretettel végzett dolgokból tápláljuk. Minden más lény, felénk irányuló Szeretete csak a „közös kiáradásunk”kezdete.

A Szeretetkapcsolódásaink, kölcsönösen Fénybe borítanak minket…

Amikor ez nincs így, az Ember megbetegszik… hiszen elfordult a Fénytől és Örömtől…  a kapcsolódásai hazugságokra, félelmekre és szeretetnélküliségre épülnek…

A lehetőség a változásra, az új nézőpontok beengedésére, mindig lehetséges :) Ám, ez az Év, mindennel szembesít, amit még nem oldottunk fel – belül – ami még nincs Szeretetben Bennünk.

 

A Lélek, a Teremtő lehelete bennünk, mely a Szeretetben összeköt minden létezővel, minden Világgal.

 

Amikor megtagadjuk a Lelkünk (mást mondunk és mást teszünk… mást gondolunk és mást mutatunk…stb…) romboljunk a testünket az ellentétes érzéseinkkel, gondolatainkkal, tetteinkkel – vagyis nem vagyunk Szeretetben Önmagunkkal – akkor már az Isteni minőségeinket sem tudjuk a Földön megélni…

Vissza kell találnunk a Szeretethez…. A Magasságos Égbe, a hullócsillagokba vetett hithez- a kívánságainak teljesüléséhez.

Mert most, minden teljesül, amiért teszünk is :)

 

3.

Szellemi szint

Isteni Lényként, a Csillagok Fényét, Szellemiségét hordozzuk és a Test önmagát megújító erejét.

 

Csillaggyerekként születtünk le a Földre, magunkkal hozva a Csillagunk energiáit, ahonnan származunk… ahová a Szellemiségünkkel kapcsolódunk. A szellemcsaládunk lényeit, itt a Földön is megismerjük a kisugárzott rezgéseikből – ha odafigyelünk – és ők is megismernek minket.

 

CsillagEső Évében, MINDEN Csillag Szellemisége „lehullik” a földre, hogy a fizikaiban manifesztálódjon – általunk – Emberek által – megteremtődjön, megújuljon, átalakuljon, ÚJ Életre keljen.

Az a kérdés, engeded-e élni amit TUDSZ, amit MAGadban hordozol?

…vagy…

A szerzés, halmozás, akarom-törvény (nyerni, uralkodni, mindenáron mások felett) bűvkörében, illetve önmagad esetleg mások minősítgetésével, tengeted az életed?

.

.

Mi várható?

.

Mi várható?

Gyors változások… bizonytalanság… váratlan fordulatok ideje, ez az Év…

A változások szükségszerűek.

Előbb mindig MAGunkon kell változtatni – utána indul csak be a Változás. Mármint az a Változás, ami felszabadít és láthatóvá teszi a lehetőségeinket.

 

Ha nem kezdjük el a változtatást (a múlt elengedésével) a múlt történéseire épülő, önmagunk áldozatszerepének ismétlésének megtörésével – akkor minden ránk borul és maga alá temet… A Változásnak ezen formája, a kilátástalanság, eltemetettség és a halálos mozdulatlanság…

 

… mindenképpen Változás van…

A bizonytalanság mindennapos.

Ez NEM természetellenes!

Mikor tanuljuk már meg, hogy az Örök Változásban, NINCS biztonság!?

Mikor tanulunk meg táncolni, ritmust váltani minden váratlan fordulatra… és Élvezni az Életet?

 

Minden döntésünk – Beavatás.

Életbe-avatás. Élet Beavatás.

Csak a saját Életünkről dönthetünk.

 

Minden Bennünk van – Mindent megkaptunk, amit megmutathatunk, amit megteremthetünk, amivel Boldogok lehetünk.

 

Nem kell keresnünk senkit társnak, csak MAGunkat kell megmutatnunk…ami felé megyünk… és AZOK, akik ugyanúgy rezegnek, ugyanazt szeretnék – azok megtalálnak minket :)

…és egy darabig majd EGYÜTT haladunk…

.

Együtt haladunk egy ideig...

.

Ezért, bármely kapcsolódásaidat illetően (az üzleti életben is), mindenképpen tegyél fel kérdéseket MAGADNAK, mielőtt igent mondasz egy feladatra, projektre, összekapcsolódásra.

 

Az anyagi világ kérdései:

El tudom-e viselni az odavezető út váratlan fordulatait, Magam és az emberek ÁTVÁLTOZÁSÁT, lemorzsolódását vagy az újak hozzám tartozását – amikor sikert, csillogást, és a 3D-s világ minden elismerését megkapom?

El tudom-e viselni, a teljes bukást, hogy nem sikerül és elveszítem minden hitem, Életerőm, kapcsolatom, anyagi javam, amit ebbe a „projektbe” beleteszek?

 

A Lélek kérdései:

Örömmel, játékosan tudom-e ezt csinálni… benne lenni… áramoltatni az intuíciómat, kreativitásomat, energiáimat, hogy az emberbőr ruhám is épüljön-szépüljön, ahogy megalkotom, ahogy megÉlem, ahogy végigviszem, majd ELENGEDEM, a fizikaiban ezt a Teremtésem?

Felvállalom-e, a SzerElem állapotát és kiáradását?

 

A Szellem kérdései:

Ebben a „kapcsolódásban” felismerem magam, másokban?

Látom az Egységet, az Egyediséget és a Teljességet a Nagy-Egész összekapcsolódásban?

Szívből, önállóan és önként döntök-e, az EGYÜTT haladás mellett (vagy félelemből, hiányból, megfelelésből)?

Látom-e, hogy a Szellemiségem, Tudásom, másokéval kapcsolódva egy nálamnál nagyobb JÓT hoz létre, amely mindenki javára válik?

.

.

Út a szívhez

.

CsillagEső Éve – 2021 – Isten hozott!

Sok Áldással, kinccsel, fénnyel, útmutatással, küldött most a Teremtő…

Köszönöm, hogy jeleiddel, történéseiddel, mutatod, hogy eljött az idő a megújulásra. Letisztítom magamról, amivel még nem mertem szembenézni, amit még nem mertem elengedni, amihez eddig ragaszkodtam.

Tudom, hogy a Szeretet NEM fáj! Ami fáj, az a saját Önbecsapásom, amit hazugságokkal éltettem mostanáig… így, ami fáj az elengedem…

Elengedem a múltam.

Együtt táncolok, a mindennapi Változással.

Gondolatról, gondolatra megújítom MAGamat…

Gondolatról, gondolatra megújítom a sejtjeimet… az egészségemet… a kapcsolataimat…

Felismerem, amikor a saját Csillagom Szellemisége a szívembe hullik és megvalósítom itt a Földön is, ami Odafönt már ÉL… hiszen ONNAN hoztam…

Én vagyok a Teremtő és én vagyok a Teremtett is!

Én vagyok az Alkotó és az Alkotás is.

Fényből és Szeretetből vagyok. Szeretetből Teremtek.

Szeretni jöttem… a megbocsátáson át, Önmagam Szeretetét áramoltatni a Világban.

ÚJ ÉV! Elfogadom az Áldásaid!

Szívembe fogadlak.

Áldott vagyok.

ÉLEK.

Köszönöm!

.

.

A Tűzszekerek meséje

CsillagTalizmán

A Lelkünk 13 Ereje

 

Szeretettel:

Mátyás Anita

– 2021 –

.

.

Weöres Sándor:

Az új évezred szelleme

 

Mindent Isten szemével nézni – se férfiasan, se nőiesen –

hanem mint a szent herélt, s a kétnemű, a teljes-ember!

Nem azzal közeledni hozzád, vagy bármihez: “ilyet és ilyet

akarok, megfelelsz-e?” hanem azzal: “milyen vagy? mert

olyannak óhajtlak szeretni, amilyen vagy.”

Teljes igénytelenség ez és teljes igény.

Mert nem csak az csendül belőle: “olyan legyél, amilyen vagy”, hanem az is: ” és saját hajlamaid által emelkedj és tisztulj odáig, ameddig csak bírsz.

“Eszmény nélkül nézni, mindent szeretettel – a gyilkost,

vagy a puhányt éppúgy, mint a hőst, vagy a szentet –

Istenem, a Te szemeddel néznem – az én szememmel – ó hogy ezt adod nekem!

.


   jan 25

CsillagTalizmán

A Csillagok – minden korban és minden nép hitében – közvetítők, hírnökök, JELT adók voltak, akik lejuttatták, közvetítették, az Istenek fényét, tudását, gondolatait, Teremtőerejét, a földi világba.

.

CsillagTalizmánok

.

Ezért mi is anyagba formáltunk – egy meditációban megmutatkozó – CsillagTalizmánt, hogy viselőjének – rezgéseivel, kisugárzásával segítsen visszatalálni, ÖnMAGa Fényéhez… és kapcsolódni tudjon minden lehetőséggel, információval, amiből táplálkozni, feltöltődni, építkezni, elengedni, megbocsátani, felépülni, továbblépni TUD.

 

Ez NEM mindennapi használatra való!

Az aranyból vagy ezüstből készült ékszer medalionok – anyagukat tekintve önmagukban is gyulladáscsökkentői az emberi szervezet túlburjánzásainak, ha a gyulladt területre helyezzük őket 10-20 percre.

Hosszabb viselése javasolt: kérdések feltevésekor… tisztázó, tisztító beszélgetések előtt…meditáció… imádság… éneklés… elmélyülés közben.

Ajánlott ilyenkor, maximum 1-2 órán át, a testünkkel érintkezve viselni!

Utána, folyó hideg vízzel megtisztítani és természetes anyagba beburkolva tárolni.

 

Minden Csillag – Nap.

Ennek a Csillag-Nap medalionnak a formáját, mintájának jelentését felismerve – megérezheted, a Csillagod, Csillagnemzetséged Tudását, Szellemiségét, üzeneteit és megvalósíthatod, megTeremtheted, Anyagba formálhatod itt lenn a Földön ennek a kapcsolódásnak – Égi-Földi kommunikációnak a gyümölcseit :)

 

Ahogy a neved minden betűjének és az egymás utáni sorrendjének is jelentése, illetve a Testedre – Lelkedre ható kisugárzása van…  ugyanígy a CsillagTalizmánnak is…

 

A CsillagTalizmán, ezt a rezgést sugározza:

Önmagam szeretetét kisugározva, segítségére vagyok Magamnak és másoknak is. Az Ég és Föld felé is, Szeretet van a szavaimban, gondolataimban, tetteimben, kapcsolataimban.

Tudom a helyem a Világban… a Végtelen lehetőségeimet, a szívemből Teremtem meg.

 

A Csillag-formába tündöklő Napot, hívják még: Nimród pecsétjének is :)

Kb. három hét alatt készül el!

Átmérő: 2 cm

 

 

Érdeklődni itt tudsz:

30-9864324

nevedbenasorsod/kukac/gmail/pont/com

A levél tárgysorába írd be: CsillagTalizmán :)

.

.

Tűzszekerek

CsillagEső Éve

.

.