... betűkben a sorsod, számokban a jövőd... számmisztika, névelemzés, babanévmágia, boszi-suli, önismeret, önfejlesztés
 

…betűkben a sorsod, számokban a jövőd…


   jan 29

A Nap Éve

2019 Téli Napfordulókor átléptünk a Hold Évéből a Nap Évébe. Ez egy nagyon különleges időszak, hiszen a Nap, ahogyan végighalad a NapÚton – az éves körén – felerősít mindent, ami amúgy minden évben történik a Természet Rendje szerint, az évkörön – az Emberek életében.

.

nap

.

 

A Nap azért született, hogy Életet adjon, növesszen… virágoztasson… érleljen, rohasszon… aszaljon… szárítson… elégessen… majd újra Életet adjon. Mindent odaadjon az Embernek, hogy az kiteljesedhessen, majd mindent elvegyen amire már nincs szüksége – csak annyit hagyjon, amiből újjászülethet, tisztán, egyszerűen, ÖnMAGaként…

 

A Nap, mindennek segít természetes halált halni, így az „anyag” elpusztítása, a „sötét ereje” által, egy új életet Teremt… Ahogyan a földön heverő, rothadó gyümölcsből kikel a földbe került mag is a napfényben  :)

 

A Nap – Teljes. Teljességben él önmagával és a világgal, a születés és a halál körforgásában. Nincs lelkiismeret furdalása ha elvesz, eléget minden felesleget… és nem vár kitüntetést amikor termőbe borítja a Földet… Éltet és Pusztít.

Mindenkiért ragyog, mindenkit melegít, mindenkit megfényesít… és ugyanúgy mindenkitől elvesz mindent, aki tárolni, halmozni, habzsolni akar magának, aki a MAGon túl mást akar mutatni, mint AKI valójában.

A Nap ilyenkor, a „pusztító, sötét erejét” használja, hogy majd Fényéből, Élet szülessen ÚJRA.

 

A Teljességünk tudatában, ünnepelnünk kellene, a Fényt és a Sötétséget is, mint az Élet megszületését, kiterjedését… majd elmúlását…

 

De mi csak halmozunk… a betegségeinket… gyógyszereinket… haragunkat… szerepeinket… szegénységünket-gazdagságunkat… titulusainkat… elismeréseinket… belénk nevelt működéseinket és önvédelemből vagy kitörési vágyból épített személyiségünket…

 

A NapÚton, a Napéjegyenlőségek és a Napfordulatok mutatják a fény és a sötétség egyensúlyát. Ez nem egy küzdelem, a jó és rossz között, hanem az ÉLET és az Életünk ciklikusságának örök körforgása.

.

.

kettősség

.

 

Az Ember is Teljesnek születik és Teljességben hal meg…

Nem tud róla.

 

Nem tudunk róla, hogy Teljesek vagyunk! Kinevelték belőlünk, megosztottak minket – jóra és rosszra „korlátozták” a LÉTÜNKET. Az egyikhez örömöt, dicséretet, elismerést, szeretetet, társítunk, a másikhoz hibát, gyengeséget, fájdalmat, szégyent, bűnt, félelmet…

Pedig, a dolgok természetes rendje, hogy „jók és rosszak” is vagyunk egyszerre. Az a kérdés, melyiket éltetjük… melyik rezgést éltetjük, nap mint nap a gondolatainkban és melyik rezgést adjuk tovább a gyerekeinknek (betegeinknek, beosztottainknak, férjüknek, feleségünknek…. akárki másnak…) Az a kérdés, fel merjük-e vállalni, el merjük-e engedni lelkiismeret furdalás nélkül, ami már rohad, ami már felhalmozódott…ami felesleg, ami megszokás, megfelelés, program –  ami már nem épít, csak rombol minket…. ?

…és a romok helyén fénybe borítjuk-e a saját Életünket?

 

A Természet Törvényei áthatják a Világmindenséget és ezek az erők, folyamatok, nekünk Embereknek az ÖnMAGunkkal való találkozás lehetőségét ajándékozzák – az elengedéseinken keresztül a megtisztulást és a külső-belső világosságot fényesítik, hogy NINCS szükségünk már semminek a halmozására…

.

tisztítás ideje

.

Amikor a NapÚton a fényesség alábbhagy, nekünk is a MAGunkba mélyedés, tisztítás és az elengedés a feladatunk.

…és ezt megtehetjük a Nap járását követve akár naponta is, hogy ne cipeljük tovább, ami már akadályozza az Életünket.

Ez nem egy múltban vájkáló vagy jövőt tervező folyamat, hanem egy döntés a MOSTBAN, hogy az Élet körforgásába beleállunk – mint a Nap, ez a csodás lény, aki saját létével Élteti a Természet Törvényeit :)

.

.

vizcsepp

.

A Téli Napfordulatkor beléptünk a VÍZ birodalmába, amely mindhárom szinten megtisztít minket, minden részünkre hatással van :) Ez a méregtelenítés ideje. A Lélek gyógyítása, mely megváltoztatja a testünket és összeköt újra a szellemiségünkkel.

 

Vízkeresztkor megindulnak a vizek és megtisztítják a folyókat, a fákat… az Élő Életet. Így tisztul a Föld és az Ember vére is, teste is… ahogyan Szeret és megbocsát a lelke is… és így tisztul meg a hamis teóriáktól, elképzelésektől, begyöpösödött gondolatoktól a szellemisége is…

 

Ilyenkor kell megírni a Hazugságok Könyvét, majd elégetni a tűz melegében vagy felolvasni a Napnak, hogy égesse el a bűneinket, tévedéseinket, félelmeinket… Ezután, letenni álarcainkat, falainkat, védekezésünket… az eddigi viselkedéseink programjait….

 

Mi kerüljön a Hazugságok Könyvébe?

Mindenkinek az, amit Önmagának vagy másnak hazudott! Mindent fel kell írni, amivel magadat vagy másokat romboltál – ahelyett hogy tápláltál volna.

 

Nem vagyok elég jó… nem vagyok jó nő/férfi… anya… anyós… beosztott…. Nem tehetek semmit az egészségemért… nem vagyok felelős a testemért… nem vagyok felelős azért, hogy milyen a munkám… a környezetem… a gyerekem… a párom…. a főnököm….

 

Nem tehetek róla, hogy mások mivel bántanak meg… hogyan használnak ki… hogyan-miért sértegetnek… lenéznek… akadályoznak…

 

…és azokat is fel kell írni, amikor te mondod másoknak, hogy nem elég jó… nem elég értékes…… – amikor te lenézed…te akadályozod… te sértegeted…

 

…és amikor hazudsz … például, azt hogy szereted a párod (miközben alig várod, hogy nélküle egy felszabadult állapotba legyél, egyedül vagy mások társaságában… Amikor munkába, tanfolyamokba, fejfájásba, evésbe, panaszkodásba, hallgatásba, függőségekbe…. menekülsz az együttlétek elől…stb…)

 

…és Te?

Hogyan bántod magad… hogyan szennyezed be, tagadod meg azt a Teljességet, amivel születtél? Hogyan tagadod meg a „sötétség energiáit” nehogy „rossznak” minősítsen a Világ?

Hogyan bántasz másokat? A pusztító energiáidat csak a „természetes halál” segítésére használod (a múlt elengedése… nem működő kapcsolatok, teóriák, dolgok elengedése… stb.) vagy hogy megtiporj, magad alá gyűrj, kihasználj, másokat – hogy alattad szolgáljanak, kiszolgáljanak, felnézzenek rád?

 

Írj le mindent – csak a Napnak mutasd meg – nincs szégyellni valód. Nincs mitől félned! Csupán magad előtt kell felvállalnod, hogy ezek a hiedelmek, falak, játszmák, félelmek, függőségek és hazugságok is a részeid… a tanult kettősségből születtek.

 

Hogy nem vagy elég jó, ha nem halmozol fel elég dicsőséget, vagyont… hogy valamiért mindig küzdened, védekezned kell, mert különben a „rosszak” eltipornak…

 

Félelmeid közben elfelejtettél Élni, játszani… azokkal a dolgokkal és emberekkel tölteni az idődet – a jelenedet – ami neked ÖRÖM.

Elfelejtettél TISZTA kapcsolatokat építeni… Önmagad lényét, fényét, mások segítésére, inspirációjára használni…. Elfelejtetted Önmagad SZERETNI és ebből a szeretetből kisugározni a Világnak, hogy Teljesnek ismered el MAGAD, minden „sötét és fényes” erőddel együtt…

 

Mert igazából a sötét és fényes erőid, csak egy ERŐ. Azért kaptad, hogy a természetes módon elmúló dolgaid, kapcsolataid, munkáid, tárgyaid… segítse elengedni, hogy aztán UGYANAZ az ERŐ, a megtisztított ÖnMAGad maradékából, újat Teremtsen.

 

(…és most kérlek, NE mutogass másokra, hogy ők csak a pusztító erőiket használják… ez az ő dolguk. Neked csupán Magaddal van dolgod, hogy Te Tiszta kapcsolatokat építs.

– Hogyan lehet ilyen emberekkel Tisztán kapcsolódni?

– Úgy, hogy nem létesítesz kapcsolatot! Tisztán és őszintén megmondod, hogy sem test, sem lélek, sem szellemi szinten nem kapcsolódsz vele. Ettől, tisztává és egyértelművé válik, hogy NINCS kapcsolat kettőtök közt.)

.

.

álarc

.

Ezeket a hazugságokat, álarcokat a régiek is megmutatták, majd levették – vízbe dobták, elégették. Ilyen tisztítás volt régen még, a minden ünnepet megelőző böjt… a tűzugrás, a körtáncok, a zene és az éneklés is…

Ebben a téli időszakban, pedig a Farsang…

.

Nem báli szezon volt, ahol maskarákba öltöztek az emberek, hanem Önmaguk hibáit, „rossz” tulajdonságait, tették a falvakban egymás elé az emberek. A dölyfös, a mohó, a tolvaj, a pletykás, a félős, a gyáva, a kényúr…. stb… Olyan ruhákban… felismerhető viselkedési mintákkal, szavakkal, hangsúlyokkal, kifejezésekkel, vállalta fel a kapuban állva vagy a faluban járva Önmagát – amit igazából szégyellt a lelke mélyén…

Mindezt azért tették, hogy megszabaduljanak tőle, mert a Farsang farkán, (az utolsó 3 nap a farsangból) annak is az első napján – a falu szélén nagy tüzet raktak és elégették a ruhákat… elégették a viselkedési mintákat és a szavakat is…  Amelyik falun folyó vagy gyors sodrású patak szaladt keresztül, ott pedig a falu végén beledobálták a vízbe…

A következő falu elején, pedig kihalászták ezeket a ruhákat az emberek és ott égették el – mert nem engedték meg, hogy az első falu „rossz tulajdonságai” beszennyezzék az ő vizüket, az ő falujukat :)

 

A második napon pedig nagy dinom-dánom volt mindenhol. Háromszor kellett enni azon a napon mindenből. Három reggeli, három ebéd, három vacsora… A test „túltöltése” a testi örömök előtérbe helyezése és az utána való csömör, fájdalom, kellemetlenség – a mohóság, a halmozás elengedésére, a test megbecsülésére és megtisztítására szolgált…

 

Az utolsó napon tüzet gyújtottak – egész nap csak táncoltak, énekeltek, beszélgettek és a reggeli pálinka után, álló nap vizet ittak!

.

.

álarcok

.

A Természet körforgásában nekünk is ez a feladatunk, hogy ebben az időszakban felvállaljuk az álarcainkat, félelmeinket, függőségeinket, hazugságainkat, majd égessük el a Nap tüzében mindet.

 

Az Istenivel, a Teremtővel való kapcsolódás ideje ez, amikor felvállaljuk emberi gyarlóságainkat, megtapasztaljuk rombolásunkat – majd megtisztítjuk testünket, lelkünket, szellemiségünket és visszakapcsolódunk a Teremtésbe.

A megmérettetés, a sokkok, elválások, elengedések, gyógyulások, megbocsátások, elvárások, a lelkiismeret mérgektől való gyógyulása után, Tiszta TERVEKET szőhetünk, hogy mit tegyünk az elkövetkező időszakban.

.

.

légzés

.

A Tavaszi Napéjegyenlőségkor átlépünk a Levegő Birodalmába. Ez, az Ember Szellemiségének ideje, aki visszakapcsolódott a Teremtésbe és Ő maga is Teremtővé vált az előző ciklusban Önmaga megtisztítása által.

.

Milyen tiszta tervei vannak a Lelkednek, amik a Szellemiségedtől kapnak most Teremtőerőt?

 

Mert mindazt, amit terveztél, a szellemiséged most megteremti az anyagban.

A MAGBÓL Élet keletkezik, ahogyan Magadból is megszületik az Élet… az ötleteidet megtestesíted… megszülöd… Életet adsz mindennek, amivel TISZTÁN kapcsolatba kerülsz. Az Újjászületés ideje ez, ha újra-tisztítod MAGad, ahogyan például a Húsvéti ünnepkörből – az Élet örök körforgásának ünnepe – örökül maradt…

 

Mit hívsz LE a saját felsőbb világodból? Mit rezegtetsz?

 

Félelemből, a kettősség megosztottságából, nem sikerülnek az ÚJ dolgok.

Felelős vagy mindenért amit érzel, gondolsz és teszel – magaddal és másokkal kapcsolatban is. Felelős vagy a Teremtéseidért, ezért csak a Szeretet rezgéseivel elindított kéréseid, tetteid, szavaid… áramoltatják az Életet.

 

Ami haldoklik, az meg fog halni – nem tudod megmenteni – engedd meg az Élet Körforgásának, hogy az Életet NEM tápláló dolgaid, munkáid, kapcsolataid, teóriáid, ragaszkodásaid, szerepeid, elengedésre kerüljenek…. Engedd meg, az egyre erősödő Napnak, hogy elégesse a félelmeidet, fájdalmaidat, hazugságaidat….

.

.

a nap azért született, hogy Életet adjon...

.

A Nyári Napfordulatkor átlépünk a Tűz Birodalmába – a Nap Évének csúcspontjába, a Teremtés központjába, ahol az Isteni és Emberi világ eggyé válik. Csak megtisztulva, ÖnMAGad egyszerűségében, tudsz része lenni, az Égi és a Földi Tűznek.

 

A Napforduló napján van egy utolsó lehetősége az Embernek (újra vagy először, a Természetnek ebben az évében) hogy felvállalja, kimondja vagy megírja, majd elégesse a Hazugságok Könyvét.

 

A Nap érleli az Embert, ahogyan a gyümölcsöket is… egyre beljebb kerül az Emberben… egészen a szívünkig elér ekkorra már, hogy melegítsen és fényével utat mutasson, tápláljon… és ha lejárt a földi időnk – mert már nem tudunk Szeretni, nem tudunk Örömmel TENNI az Életért – akkor elsorvasszon, elhamvasszon…

 

Egy emberöltőnyi új rezgést, új „programot” kapunk nyáron a Nap energiájától.

.

 új élet

.

Milyen a tested, lelked, szellemiséged? Elég TISZTA, hogy új Élet áramoljon át rajtad, akadálytalanul?

Vagy megakad itt-ott egy kis félelem, egy kis védőfal, egy kis függőség, egy kis hazugság, játszma, önbecsapás mocskában – és ez a fentről jött energia ezt fogja Éltetni? Ezt akarod továbbadni a gyerekeidnek is?

Mert most ez történik. A Nap energiája belénk égeti ami bennünk van, ami sérelmet, bosszút, félelmet, betegséget….… nem engedtünk még el – és mi tovább fogjuk adni egy emberöltőn keresztül az utódainknak…

 

Választhatjuk azt is, hogy megszüntetjük a kettősségeket, betegségeket, harcot, elnyomást, manipulációt, félelmet, túlkontrolláltságot, anyaságba menekülést, szégyent, bizonytalanságot, szeretet nélküliséget…… – MAGUNKBAN, hogy az Élet áramlását, a szeretetet, szerelmet, örömöt, a megújulás csodáit éltessük és adjuk tovább…

 

Ez egy nagyon különleges év :) Azt a kódot, azt az energiát visszük tovább, amit nyáron, a Nap Bennünk talál – megerősít, felnagyít és belénk ÉGET…

.

.

ősz

.

Az Őszi Napéjegyenlőségkor belépünk a Föld Birodalmába. Az Ember, az emberi Test és az anyag világába.

Amit télen terveztél, tavasszal ültettél, nyáron érleltél és beleégettél az Életedbe, az meghozta a termését. Amilyen tiszta volt a Teremtésed olyan bőségesen örömteli most az aratásod…

 

Minden nyilvánvaló és felismerhető az Életedben, a kapcsolataidban, a gondolkodásodban, az érzéseidben… nem tagadható, ha rossz gazdája voltál az évednek, az Életednek.

Ez a számadás ideje.

 

Ekkor tér lassan nyugovóra a Nap, hogy egyre kevesebb fényt, egyre kevesebb Életet, adjon a Világnak… a betakarítás utáni enyészet, a természetes halál ideje ez.

 

Mennyi fényt, mennyi szeretetet, adtál, mennyi napsugarat szívtál magadba… mivel töltötted fel a sejtjeidet, lelkedet, szellemedet?

Vállald a felelősségedet.

 

Vállald fel, mert bárhogy történt – Te akkor is Teljes vagy!

Akkor is, ha még mindig halogatod a lezárásaidat!

Csak ez piszokul FÁJ a Lelkednek, hogy meghazudtolod ÖNMAGAD csodáját. Ez a fájdalom, az újjászületés ideje a halálban… abban a sötétségben, amiben feloldódik a sérelem, az elkülönülés, a visszavágni akarás, a mindent tudni és irányítani vágyás… és ebben a sötétségben, leomlanak a szerepek és megfogan a MAG, hogy a Téli Napforduló után, a Tiszta ÖnMAGad elindulhasson a Fénybe…

….

.

Tovább is van, mondjam még? :)

 

Röviden átszaladtunk a Nap Útján, a Nap Évében, a négy égtájhoz tartozó fordulati pontok, változást, új energiát nyitó KAPUIN és a hozzájuk tartozó ELEMEKEN.

 

A Télhez tartozik az Északi irány és a VízElem (3 hónap)

A Tavaszhoz tartozik a Keleti irány és a LevegőElem (3 hónap)

A Nyárhoz tartozik a Déli irány és a TűzElem (3 hónap)

Az Őszhöz tartozik a Nyugati irány és a FöldElem (3 hónap)

.

SzerElem

.

…és most jöjjön az ötödik elem, a SzerElem :)

Hol van ennek az Elemnek a helye, mihez tartozik és meddig tart?

Elárulom :)

Állj meg egy pillanatra, ott ahol vagy. Nézz szét.

Meg tudod határozni az irányokat, igaz? Tudod, hogy merre van Észak, Dél…és a többi…

…és látod, hogy TE vagy középen. Te az irányok metszéspontjában vagy. Bárhol vagy a Világban és szétnézel, mindig a négy irány metszéspontjában vagy – középen :)

.

szer

.

Te VAGY A SZERELEM!

Minden EMBER, bárhol él is – a SzerElem Törvényét őrzi a szívében. A Törvény pedig a JÓBÓL-JOBBAT Törvénye. Az Elemek, Harmóniába hozásának Törvénye :)

 

Az Életed megváltoztatásának titka – Nálad van.

A szívedben.

Most és Mindig.

Minden energiát, kódot, felülír – amikor az Életet Élteted!

.

Mindig MOST van, amikor SzerElemben vagy.

Amikor nem vagy SzerElemben, akkor nem vagy a MOSTBAN… valahol a múltban kalandozol vagy a jövőtől félsz… esetleg áhítozol rá….

A SzerElem állapotában, mindig Teljességben vagy :) Elfogadásban, Megbocsátásban, Önszeretetben, Szeretetben, Szerelemben, Elengedésben, Lezárásban…. TELJESEN megmutatod MAGAD!

Így, Élteted az ÉLETET :)

 

Bármit is képzelsz a Teljességről, a SzerElemről, bármilyen képet, történetet, alkotsz róla, hogy milyennek kellene lennie – az NEM AZ! Mert a Teljesség, a SzerElem – az, AMI VAN. Ami a JELENED. A MOST :)

 

Csak, fel kell ismerned, hogy Teljes vagy! Fel kell ismerned, hogy születésedtől SzerElemben vagy… hogy soha senki nem vette el Tőled – csak nem használod… mert körbehalmoztad MAGad, félelemmel, játszmákkal, szerepekkel, tárgyakkal, kapcsolatokkal, függőségekkel… ami NEM TE VAGY!

 

SzerElemben Élni és SzerElemben meghalni, elmúlni engedni mindent és mindenkit, hogy a TISZTASÁGBAN ÚJ ÉLET éledjen a MAGokból, Magadból – ezt tanítja naponta… évszakonként… minden MOSTBAN… – a Nap Nekünk, MAGOKNAK…

 

Elfogadod az Égi ritmust?

 

Utóirat:

Tovább is van, mondjam még? :)

2020 számmisztikai elemzését itt találod :)

 

Szeretettel: Mátyás Anita

2020.

.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.