... betűkben a sorsod, számokban a jövőd... számmisztika, névelemzés, babanévmágia, boszi-suli, önismeret, önfejlesztés
 

…betűkben a sorsod, számokban a jövőd…


   ápr 05

Amulettek a mágia világában

A mágia eszköztárának egyik legalapvetőbb és legnépszerűbb darabjai az ékszerek,

amulettek és a talizmánok.

 

Ékszer:

Varázslataidhoz mindig vegyél fel ékszert pl. Lapis Lazuli kő (emeli a spirituális szintet),

vagy holdkövet (erősíti a nőiességet) – teliholdkor viszont nem szabad felvenni -,

borostyánt (védelemre), ametisztet (erősíti a varázslatot), jáspist (távol tartja a negatív

erőket), fehér jade-t (védelem), rubint (erős védelem), howlit követ (erősen spirituális

egyéneknek ajánlott a használata).

 

Modzsó (vagy modzsu) zacskó:

Tölts meg egy ruhából készült kis zacskót ( modzso – zacskó) ékkövekkel vagy

drágakövekkel, amulettekkel és védelmező gyógynövényekkel (pl. borókabogyó,

édeskömény, fagyöngy). Ezt mindig magaddal hordhatod, ha védelemre van szükséged.

 

Amulett:

Az amulett elnevezéssel általában azokat a kisméretű tárgyakat jelölik, amelyek

tulajdonosuk mágikus védelmét szolgálják. A mágikus védelem a legtöbb esetben egyet

jelent a szemmel verés elhárításával, a rontás megakadályozásával és a démonok vagy

más ártó szellemek elijesztésével, távoltartásával. Természetes vagy ember alkotta

tárgyat egyaránt lehet amulettként alkalmazni. A legkedveltebb természetes amulettek

közé tartoznak a különféle kövületek, féldrágakövek, csigák, kagylók, karmok, fogak és

gyökerek, az ember alkotta amulettek közé pedig az isteneket, angyalokat, szemeket

és kezeket ábrázoló szobrocskák. Végső soron azonban amulettnek tekinthető minden

olyan, nyakba akasztható vagy testre erősíthető tárgy, amelyet tulajdonosa vagy viselője

annak tart.

Talizmán:

A talizmánok ezzel szemben olyan mágikus eszközök, amelyek meghatározott célok

elérését, események bekövetkezését, vagy anyagi javak megszerzését vannak hivatva

elősegíteni.

A talizmánok a legtöbb esetben mesterségesen előállított tárgyak, amelyek gyakran egy

szisztematikusan felépített, minden esetlegességtől mentes mágikus ábrával vannak

ellátva. Az általában kör alakú talizmánábrák leggyakoribb szimbólumok, démonok,

angyalok és istenek nevei, jelképei, karakterei, szigillumai és képmásai. A gyakran

meghatározott anyagra, módon, időben és körülmények között elkészített talizmánt

tulajdonosa egy hagyományos felszentelési rítussal, vagy legalábbis egy rögtönzött

birtokbavételi szertartással teheti még hatásosabbá. Az amulett, de még inkább a

talizmán csak egy személyhez tartozhat, mások által való viselése, de talán még érintése

is csökkenti az erejét, illetve hatékonyságát.

 

A vásárlást követően ajánlatos az alaposan letisztított medált egy darabig ruha

alatt viselni, hogy a testtel érintkezve feltöltődjön az emberből áradó magnetikus

fluidummal. Néhány nap múlva a hátuljába karcoljuk bele saját szigillumunkat, amelyet

monogramunkból, születési jegyünkből, uralkodó bolygónk jeléből és valamilyen, általunk

különösen kedvelt jelképből, szimbólumból vagy emblémából állíthatunk össze. Ezután

helyezzük magunk elé az így birtokba vett medált, és koncentráljunk erősen a rajta

látható eredeti ábrára, majd szorítsuk a kezünkbe, és gondoljunk azokra a vágyainkra,

terveinkre vagy céljainkra, amelyek elérésében, illetve megvalósításában számítunk

a segítségre. Ha elég intenzíven koncentráltunk az ábrára és arra, amit meg akarunk

szerezni vagy el akarunk érni, azok összekapcsolódva belevésődnek a tudatunkba,

majd lassanként lesüllyednek a tudatalatti óceán mélyére, a mágikus őserő rejtett

birodalmába, ahol beindítanak egy folyamatot, amely az egymást eldöntő dominók

láncolatához hasonlóan a láthatatlan világ szféráin áthaladva végül kifejti hatását az

érzékelhető dolgok világában. A várt eredmény természetesen nem egyik napról a

másikra fog bekövetkezni. Addig is viseljük a medált minél gyakrabban, ha mód van rá,

az alvás kivételével állandóan.

 

Pentagram

A pentagramot, vagyis a megszakítatlan, önmagába visszatérő, ötször

megtörő és önmagát ötször metsző vonallal megrajzolt ötágú csillagot a belőle áradó

mágikus erő miatt egykor az ördögök, démonok és más ártalmas kreatúrák elijesztésére,

távoltartására használták. A pentagramnak elsősorban azért tulajdonítottak mágikus

erőt, mert többszörösen magába foglalja azt az évezredek óta ideálisnak és tökéletesnek

tartott arányt.

Európában a középkor és az újkor folyamán gyakran festettek vagy karcoltak pentagramot a házak küszöbére, hogy megoltalmazzák a ház lakóit a rontástól, és elriasszák a démonokat.

A varázslatos pentagram az idők során fokozatosan a mágia első számú szimbólumává vált. Ma a felfelé álló pentagram jelképezi a fehér mágiát illetve boszorkányságot, a teurgiát és a jobb kéz útját, a lefelé álló pentagram pedig a fekete mágiát, illetve boszorkányságot, a goiciát és a bal kéz útját.

 

Nílus kereszt

A legismertebb egyiptomi amulett kétségkívül a még ma is sokak által

hordott “Nílus-kereszt” vagy “füles kereszt” (crux ansata), amely nem más, mint az élet

(ankh) szó jelölésére használt hieroglifa. A templomok domborművein, és a sírok

falfestményein ábrázolt istenek kezében szinte mindig ott látható ez a hallhatatlan

embléma, ami arra utal, hogy nem csak a véges földi élet jelképezte, hanem az istenek

és a megdicsőültek örök életét is. Nyilván ez volt az egyik oka annak, hogy később a

kopt keresztények körében is megőrizte népszerűségét. Az egyiptomi hagyomány szerint

az amulettként viselt ankh jel fokozza az életerőt, távoltártja a betegségeket és a káros

hatásokat, elűzi a démonokat, megtöri a rontást, hosszú és kellemes életet biztosít. http://

 

 

A szemmel verés és általában a rontás kivédésének, elhárításának vagy

visszaverésének világszerte kedvelt eszközei a különféle szem- amulettek. A mágikus

célokat szolgáló szemábrázolások legismertebb típusa kétség kívül a Hórusz szemét

jelképező udzsat- szem. Az egyiptomi mitológiából megtudhatjuk, hogy mikor Hórusz

legyőzte Széthet, mindkét szeme súlyosan megsérült. A beteg szemeket azután Thot, a

gyógyítás istene tette éppé, azaz udzsattá. A szempáronként ábrázolt Udzsat- szemek, a

Hórusz szemével azonosított Napot, és Holdat jelképezik. Az ókori Egyiptomban az élő és

a holt embereken kívül gyakran istenek, és szent állatok is viselték ezt az amulettet. A

szent macskák szobrainak nyakában látható udzsat- szemek a mágikus védelem mellett

az állatnak a Naphoz és / vagy a Holdhoz fűződő bőséges viszonyát is kifejezésre

juttatják. A hajók orrát szintén udzsat- szemek díszítették. Ezek – azontúl, hogy

elhárították a rontást – látó lénnyé tették a hajót, ami nagymértékben javította a hajózás

biztonságát.

http://users.atw.hu/fenykeresok/honlap/honlap/irasok/egyeb/Amulettek-Es-Talizmanok.htm

 

 

…és egy érdekesség a névelemzéssel kapcsolatban :)

 

Fatime keze egy arab talizmán, amely nagylelkűséget, szívélyességet

és Isten jótékony erejét jelképezi. Szemmel verés ellen sokfelé viselnek nyitott

tenyeret ábrázoló ékszereket. Az etruszkok ugyanezt a szimbólumot használták az

igazság és a „fair play” megtestesítőjeként. A közhiedelem szerint di Cagliostro gróf,

a 18. században élt itáliai orvos és alkimista fedezte fel újra ezt az ábrát, egy régi

kéziratban, amelyre Saint Leon kastélyában bukkant, és amelyben kettős orákulumként

utaltak rá. Az ő nevéhez kapcsolódik tehát a Fatima-keze számmisztikai orákulum

újrafelfedezése. Ekkoriban kezdték el újra jóslásra és sorselemzésre használni a

Fatima kezét, ezt a misztikus ábrát, amely a mindenkinek megmutatja a sorsát.

http://noiportal.hu/main/npnews-8430.html

 

Darya Tündér

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Minden vélemény számít!

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.